Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ΣΔΕ με απόσπαση, σχετικά με τις Προκηρύξεις επιλογής Δ/ντών και Υπ/ντών ΣΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ΣΔΕ με απόσπαση σχετικά με τις Προκηρύξεις επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ – Επιστολή.

Σχετικά με την Προκήρυξη επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) απέστειλαν επιστολή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν με απόσπαση στα ΣΔΕ, σύμφωνα με την οποία αδικούνται σε σχέση με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές της Προκήρυξης Στελεχών ΣΔΕ.

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να προσμετράται η προϋπηρεσία που αναλογεί σε 3 διδακτικές ώρες για τους Διευθυντές των ΣΔΕ και για 9 διδακτικές ώρες για τους Υποδιευθυντές, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν  μια θέση ευθύνης σε ΣΔΕ.

Ακολουθεί η επιστολή
Αδικία κατά των μονίμων εκπαιδευτικών που διδάσκουν με απόσπαση στα ΣΔΕ
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε., ο οποίος λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 70 παρ.1 ν.4763/2020).

Σύμφωνα με τα το παραπάνω απόσπασμα, αδικούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΣΔΕ σε σχέση με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές της προκήρυξης Στελεχών ΣΔΕ (Διευθυντές και Υποδιευθυντές).

Ο κάθε εκπαιδευτικός αποσπασμένος στα ΣΔΕ που διδάσκει το υποχρεωτικό του ωράριο, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από 18-23 ώρες, λαμβάνει μοριοδότηση για κάθε χρόνο απόσπασης 12 μήνες προϋπηρεσία ίσης με 1 μόριο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΣΔΕ, τόσο για το έτος 2021 αλλά και την πρόσφατη προκήρυξη συμπληρωματικών αποσπάσεων Στελεχών των ΣΔΕ 2022, εξακολουθείται η ίδια τακτική και αδικία.

Ο Διευθυντής των ΣΔΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ διδάσκει 3 ώρες. Και συνήθως αυτές είναι οι 3 ώρες στο διαθεματικό σχέδιο δράσης που δεν έχει τόσο να κάνει με διδακτικό έργο, αλλά κυρίως για το συντονισμό των εκπαιδευομένων στο να δουλέψουν σε ένα σχέδιο Δράσης (π.χ Δημιουργία σαπουνιού, Μελισσοκομεία, Χορός κ.α), δηλαδή διδασκαλία που απέχει αρκετά από τις αρχές διδασκαλίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σύμφωνα με την πρόσφατη προκήρυξη και λόγω μη ξεκάθαρου καθορισμού στην ΚΥΑ, δηλαδή κενό νόμου, οι διευθυντές λαμβάνουν μοριοδότηση 1 μόριο για τη διδασκαλία 3 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως  έναντι των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν 18-23 διδακτικών ωρών, αναλόγως του υποχρεωτικού ωραρίου τους, που έλαβαν αντίστοιχα 1 μόριο για κάθε χρόνο διδακτικής εμπειρίας.

Επίσης οι Διευθυντές λαμβάνουν για κάθε χρόνο διοικητικής εμπειρίας σε ΣΔΕ, λόγω διοικητικού έργου άλλο ένα μόριο. Αποτέλεσμα είναι ότι ο κάθε διευθυντής ΣΔΕ, για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε ΣΔΕ, λαμβάνει 2 μόρια.

Ομοίως, η αδικία υφίσταται και από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως υποδιευθυντές ΣΔΕ. Οι υποδιευθυντές ΣΔΕ έχουν υποχρεωτικό ωράριο 9 διδακτικές ώρες. Επίσης, οι υποδιευθυντές λαμβάνουν 1 μόριο για διδακτικό έργο 9 ωρών, σε αντίθεση με τους συναδέλφους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν 1 μόριο για το διδακτικό τους ωράριο. Επίσης λόγω διοικητικού έργου οι υποδιευθυντές λαμβάνουν άλλο ένα μόριο.

Συμπερασματικά, ένας Διευθυντής και ένας Υποδιευθυντής σε ΣΔΕ, λαμβάνει για κάθε χρόνο υπηρεσίας σε ΣΔΕ σε σύνολο 2 μόρια (1 μόριο για διδακτική προϋπηρεσία και 1 μόριο για διοικητική υπηρεσία). Σε αντίθεση οι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι λαμβάνουν μόνο 1 μόριο για το υποχρεωτικό τους ωράριο που κυμαίνεται από 18 – 23 ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Από τα παραπάνω φαίνεται πως προωθούνται, μέσω της άδικης μοριοδότησης,  στελέχη που μπορεί να μην έχουν επιπρόσθετα τυπικά προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό , δεύτερο πτυχίο και δεύτερο μεταπτυχιακό). Ειδικά εάν αναλογιστεί κάποιος ότι ένα δεύτερο μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 1 μόριο, δηλαδή προσπάθεια ετών με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, εργασίες και διπλωματική εργασία αξιολογείται το ίδιο σε έναν διευθυντή ΣΔΕ για τρεις ώρες διδασκαλίας, για έναν μόνο χρόνο!

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα δεύτερο μεταπτυχιακό προσφέρει μόνο 1 μόριο, γίνεται αντιληπτό το πόσο μεγάλη υποστήριξη ως προς τη μοριοδότησή τους λαμβάνουν τα στελέχη με προϋπηρεσία σε ΣΔΕ.

Άρα είναι φανερό ότι εκπαιδευτικοί παρά τα τυπικά τους προσόντα, δεν μπορούν να διεκδικήσουν  μια θέση ευθύνης σε ΣΔΕ.

Προτείνεται, τουλάχιστον να προσμετράται η προϋπηρεσία που αναλογεί σε 3 διδακτικές ώρες για τους διευθυντές των ΣΔΕ και για 9 διδακτικές ώρες για τους υποδιευθυντές.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ: Αιτήσεις 10 έως 20.05.2022 

Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ: Συγκρότηση Επιτροπών για τη διαδικασία

Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης: Τα μέλη των 6 Συμβουλίων 

Δείτε ακόμη

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση