Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία για απόρριψη ένστασης υποβολής αίτησης Διευθυντών στα Πειραματικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία για απόρριψη ένστασης υποβολής αίτησης Διευθυντών στα Πειραματικά σχολεία από υποψήφια εκπαιδευτικό – Επιστολή διαμαρτυρίας.

Διαμαρτυρία για απόρριψη ένστασης

Για την απόρριψη ένστασης υποβολής αίτησης για Διευθυντές στα Πειραματικά σχολεία, από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΠΠΣ) Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιτίας έλλειψης της τελευταίας σειράς της Υπεύθυνης Δήλωσης, πιθανά και λόγω τεχνικού λάθους του συστήματος, διαμαρτύρεται υποψήφια εκπαιδευτικός.

Η εκπαιδευτικός επισημαίνει πως στην ένσταση επισυνάφθηκε το πλήρες κείμενο και θεωρήθηκε “επιπλέον έγγραφο”.

Ακολουθεί η επιστολή της εκπαιδευτικού

Πανελλαδική κατά πάσα πιθανότητα, μετά από έλεγχο εντάσεων σε μεγάλες Περιφερειακές Διευθύνσεις, αποτελεί η απόρριψη ένστασης υποβολής αίτησης στα Πειραματικά από την ΠΕΠΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή έλειπε η τελευταία σειρά στην Υπεύθυνη Δήλωση. (Το κείμενο υποβλήθηκε στο gov με copy paste από την πλατφόρμα, και η παράλειψη πιθανόν να ήταν και λάθος του συστήματος).

Στην ένσταση επισυνάφθηκε το πλήρες κείμενο και θεωρήθηκε “επιπλέον έγγραφο.” ΈΛΕΟΣ !!!

Τατίδου Κυριακή

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για Διευθυντές στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) της οικεία βαθμίδας με τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, β) με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, γ) από τα ανωτέρω τέσσερα (4) έτη, δώδεκα (12) μήνες να έχουν διανυθεί με θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ΄ αυτές, κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με οργανική θέση ή με θητεία ως Διευθυντές και ακολούθως με διετή θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Δείτε επίσης

Υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων: Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων 

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Πελοποννήσου-Κρήτης-Ν. Αιγαίου-Β. Αιγαίου: Οι τοποθετήσεις-Επιμόρφωση 26.01

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση