Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ για καθυστέρηση διαδικασίας μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ για καθυστέρηση διαδικασίας μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αυτών.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-καθυστέρηση διαδικασίας μονιμοποίησης

Αθήνα, 10/04/2022

Αρ. πρωτ.: 10

Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

– Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή

– Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ, κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

-Προϊστάμενο Διεύθυνση ΕΑΕ κ. Χ. Παπαϊωάννου

– Πρόεδρο ΙΕΠ, κ. Ι. Αντωνίου

Θέμα: Διαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ για καθυστέρηση διαδικασιών μονιμοποίησης των δοκίμων ΕΕΠ – ΕΒΠ και εισαγωγικής επιμόρφωσης αυτών

Αξιότιμες/ε,

Το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  εκφράζει την διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση έκδοσης υπουργικής απόφασης από το ΥΠΑΙΘ  για τη μονιμοποίηση των  συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι διορίστηκαν το 2020 κι έχουν ολοκληρώσει τη διετία ως δόκιμοι υπάλληλοι καθώς και της εισαγωγικής επιμόρφωσης αυτών.

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ 7 του ν.4589/2019, προβλέπονται τα εξής: “7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)”.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλόλητάς τους. Παρατηρούμε δε, ότι κάποιες διευθύνσεις έχουν προχωρήσει σε αποφάσεις μονιμοποίησης δόκιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ενώ κάποιες από αυτές στη συνέχεια έχουν ανακληθεί. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για τη διαδικασία μονιμοποίησης των δοκίμων ΕΕΠ ΕΒΠ και η κάθε διεύθυνση λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και σαφώς δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των υπαλλήλων.

  1. Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 14/17-03-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ και τις διευκρινίσεις αυτού ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη, ενώ αναφέρεται ότι για την επιμόρφωση των ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον μη επαρκή αριθμό υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ για την κάλυψη των τμημάτων απαιτείται η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση εισαγωγικής επιμόρφωσης των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ, οι οποίοι διορίστηκαν πρώτοι χρονολογικά, με αποτέλεσμα  να μη μπορεί να προχωρήσει η βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων.

Ζητάμε να προχωρήσετε  ΑΜΕΣΑ σε επίσημη ενημέρωση και να μεριμνήσετε για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για το σύνολο των μελών  ΕΕΠ-ΕΒΠ,  με βάση τα όσα προβλέπονται.

Δείτε σχετικά

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ο ν. 4589/2019 προβλέπει έκδοση Υ.Α με κριτήρια κρίσης καταλληλότητας 

Τι ισχύει για τημονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Παράθεση νομοθεσίας

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για Παιδαγωγική Επάρκεια: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ 

Καθολική επιμόρφωση Ψυχολόγων στα ψυχομετρικά εργαλεία: Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση