Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία ΠΣΛ-Προκήρυξη 2ΕΑ/2022: Για την Παιδαγωγική Επάρκεια και τη Γλωσσομάθεια-Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία ΠΣΛ-Προκήρυξη 2ΕΑ/2022: Για την Παιδαγωγική Επάρκεια και την απόδειξη Γλωσσομάθειας – Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιστολή διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ) αναφορικά με τα πρόσθετα τυπικά προσόντα της Παιδαγωγικής Επάρκειας και Γλωσσομάθειας της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ) ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  1. Nα δοθεί μεταβατική περίοδος εύλογης χρονικής διάρκειας ώστε να έχουν όλοι οι υποψήφιοι μέλη του ΠΣΛ τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που αφορούν στην Παιδαγωγική Επάρκεια.
  2. Nα εξαιρεθούν για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα  οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών σχολών που στο περίγραμμα σπουδών τους συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα μαθήματα.
  3. Nα εξαιρεθούν από τη βεβαίωση για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας όσοι έχουν αποκτήσει τίτλους στην αλλοδαπή.
Αναφορικά με το πρόσθετο τυπικό προσόν της Παιδαγωγικής Επάρκειας

ο ΠΣΛ αναφέρει πως ενώ αρχικά υπήρχε πρόβλεψη για μεταβατική περίοδο 3 ετών μέχρι τη νέα Προκήρυξη, η εκδοθείσα ένα χρόνο νωρίτερα νέα Προκήρυξη ανέτρεψε τον προγραμματισμό όσων είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία για τη λήψη Παιδαγωγικής Επάρκειας μέσω Πανεπιστημιακών σχολών και ΑΣΠΑΙΤΕ, διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Aπόδειξη άριστης γνώσης ξένης γλώσσας

Επίσης αναφέρει ο ΠΣΛ, σύμφωνα με τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για πρώτη φορά ζητείται αιφνιδιαστικά προς απόδειξη άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, από όσους υποψήφιους διαθέτουν Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, να προσκομίσουν συνοδευτικά και σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές και κάτι τέτοιο δεν είναι πρακτικά δυνατόν να συμβεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε σε μορφή pdf την Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΣΛ

Δείτε επίσης

Προκηρύξεις: Απόδειξη ξένης γλώσσας με βεβαίωση Πανεπιστημίου για όσους διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ αλλοδαπής 

Παιδαγωγική Επάρκεια και παλαιοί εισακτέοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι σε Τμήματα ΑΕΙ | Επιστολή 

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: ΦΕΚ-διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών EAE Π.Ε-Από 4 έως 23.05.2022

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Ανάκληση απόφασης μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΜΘ ως αναρμοδίως εκδοθείσα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση