Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία ΣΚΛΕ προς Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικούς ΠΕ87.06 και για σύσταση οργανικών θέσεων σε ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία ΣΚΛΕ προς Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικούς ΠΕ87.06 και για σύσταση οργανικών θέσεων σε ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ – Υπόμνημα.

Διαμαρτυρία ΣΚΛΕ προς Υπουργείο Παιδείας

Υπόμνημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για τη μειωμένη ποσόστωση ανάθεσης μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας του κλάδου Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, με πτυχίο κοινωνικής εργασίας και κωδικό ΠΕ87.06, καθώς και για την κατ’ επέκταση μειωμένη ύπαρξη και σύσταση οργανικών θέσεων σε ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ.

Ακολουθεί το Υπόμνημα του ΣΚΛΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΠΔΔ

3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος Τηλ:210-8834818,210-8827071

Αθήνα, 02-05-2024

Α.Π: 1127

Προς: 1. Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκη (minister@minedu.gov.gr)

2. Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή (depmin1@minedu.gov.gr)

3. Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ κ. Ι. Κατσαρό (gengram.abe@minedu.gov.gr)

4. Διευθυντή ΕΑΕ κ. Ι. Μπουσδούνη (impousdounis@minedu.gov.gr)

Θέμα: «Υπόμνημα διαμαρτυρίας του ΣΚΛΕ για τη μειωμένη ποσόστωση ανάθεσης μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας του κλάδου Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, με πτυχίο κοινωνικής εργασίας και κωδικό ΠΕ87.06, καθώς και για την κατ’ επέκταση μειωμένη ύπαρξη και σύσταση οργανικών θέσεων σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.»

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και κ. Διευθυντή ΕΑΕ,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4387/2016 & 4488/2017) που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά το σύνολο των Κοινωνικών Λειτουργών της Χώρας.

Με την παρούσα επιστολή, με αφορμή τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: α. «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2024 από περιοχή σε περιοχή» (αρ. πρωτ. 19644/Ε2- 23.02.2024) και β. «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού Αθήνα, 02-05-2024 Α.Π: 1127 προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2024 στην Ειδική Εκπαίδευση» (αρ. πρωτ.: 19687/Ε2- 23.02.2024), επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη της Αρχής σας τις θέσεις μας για την αναγκαιότητα ανάδειξης του κλάδου με πτυχίο κοινωνικής εργασίας και κωδικό ΠΕ87.06, ο οποίος, στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση, εντάσσεται στον τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας.

Η εν λόγω ανάδειξη αφορά τόσο την Ειδική όσο και την τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Σκόπιμο να επισημανθεί πως σύμφωνα με τον ν. 4327/2015 (Α’ 50) που προέβλεψε την επανασύσταση κατηργημένων κλάδων και ειδικοτήτων (που είχαν καταργηθεί με τον ν. 4172/2013), δεν επανασυστάθηκε η ειδικότητα των Κοινωνικών Φροντιστών (Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας) στον αντίστοιχο τομέα Υγείας- Πρόνοιας και Ευεξίας, ενώ αυτή λειτουργούσε πριν την αρχική κατάργηση των 36 ειδικοτήτων το 2013 και υπηρετούσαν μόνιμοι διδάσκοντες του κλάδου ΠΕ87.06 ανά την Ελλάδα, όπου λειτουργούσε η ειδικότητα. Με δεδομένο την υψηλή ζήτηση επαγγελματιών στον τομέα της φροντίδας (ηλικιωμένων, ψυχικά ασθενών, ατόμων με αναπηρία κλπ) και την μη ύπαρξη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, προτείνουμε την επανεξέταση της ένταξης της προαναφερόμενης ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ.

Αρχικά, χαιρετίζουμε τη θετική κίνηση ως προς την ανταπόκριση στην υπ’ αριθ. πρωτ. 181/21-04-2022 επιστολή του Συνδέσμου για επικαιροποίηση των απαιτούμενων προσόντων του ανωτέρω αναφερόμενου κλάδου στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τη συμπερίληψη και των Κοινωνικών Λειτουργών με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στην προκήρυξη με αριθμό 2ΓΕ/2023 και τίτλο «διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».

Σας γνωρίζουμε ότι η Κοινωνική Εργασία, όπως διατυπώθηκε το 2014 από την Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Εργασίας (IFSW) και το Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), «είναι ένα εφαρμοσμένο επάγγελμα, αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας». Η άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας στην εκπαίδευση αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα πεδία άσκησής της.

Αντιστοίχως, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και από το ρόλο των εκπαιδευτικών-διδασκόντων με πτυχίο κοινωνικής εργασίας και κωδικό ΠΕ87.06, μέσα από τα μαθήματα που αναλαμβάνουν, εκπαιδεύουν τους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να μάθουν τον ρόλο τους ως πολίτες μέσα στην κοινωνία, να καταλάβουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά να γνωρίσουν και τις υποχρεώσεις που έχουν στην καθημερινή τους ζωή στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία, ώστε να αποκτήσουν πιο επιτυχή κοινωνική προσαρμογή, ένταξη και πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ζωή τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΕΕΕΕΚ, βοηθούν τους μαθητές/-τριες στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνώσεων τους, των δεξιοτήτων συμπεριφοράς τους εντός και εκτός σχολικού χώρου, και των θετικών στάσεων απέναντι στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και της ικανότητας να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα και προκλήσεις της ζωής τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ, 2004).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1761 /17-05-2018 στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι Κοινωνικής Εργασίας με Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια έχουν αναθέσεις σε μαθήματα ως ΠΕ 87.06.

Ωστόσο, παρά την πρόβλεψη, παρατηρούνται αστοχίες στις αναθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ορθώς τους ανατίθενται τα μαθήματα «Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή» και «Αυτόνομη Διαβίωση» σε Α’ ανάθεση, παραδόξως το μάθημα «Προ-επαγγελματικών Δεξιοτήτων», όπου συνάδει ως γνωστικό αντικείμενο με τον κλάδο, δεν προβλέπεται στις αναθέσεις.

Επίσης, στο ΦΕΚ Β 5140/18-8-2023, με αριθμ. απόφασης 91097/Δ3 και τίτλο «αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)»,δεν προβλέπεται ούτε α’ ούτε β’ ανάθεση στο μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», το οποίο άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ΠΕ87.06, όπως αναδεικνύεται μέσα και από το παρεμφερές μάθημα που έχει Α’ ανάθεση ο κλάδος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Συνεπώς, η ειδικότητα του κλάδου Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, με πτυχίο κοινωνικής εργασίας και κωδικό ΠΕ87.06, θα πρέπει, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., να αναλαμβάνει κατά προτεραιότητα σε Α’ ανάθεση τα μαθήματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου, καθώς την αναμόρφωση στην πρόβλεψη ανάθεσης του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» στο αντίστοιχο ΦΕΚ των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Εν κατακλείδι, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, καθώς αποτελεί βασική συνισταμένη της αυτόνομης διαβίωσης των μαθητών με αναπηρία και της παροχής ποιοτικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών/-τριων με αναπηρίες και κατ’ επέκταση της μετέπειτα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Τριανταφυλλιά Αθανασίου       Γεώργιος Λουκάς

Δείτε επίσης

Διατάξεις: Ο ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας-Συνδρομές μελών και παλαιότερες οφειλές 

Χρόνο αναμονής αξιολόγησης μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ έως 3 μήνες προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα ΑμεΑ 

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση 

Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 

Πριν φύγετε

Παιδαγωγικά μέτρα αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού-148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying 

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση