Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη: Δωρεάν σίτιση και διαμονή για ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές από τους Δήμους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη: Δωρεάν σίτιση και διαμονή για ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές από τους Δήμους-Ισχυε έως τώρα για εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές.

Δωρεάν σίτιση και διαμονή για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Και στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), τα οποία παρέχουν υπηρεσία σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μπορεί να παρέχεται δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής από τους Δήμους των περιοχών αυτών.

Η ρύθμιση αυτή περιέχεται στο άρθρο 26

στο υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής,

από τους εν λόγω Δήμους, έως σήμερα και με βάση το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 αφορούσε μεταξύ άλλων και στους εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τώρα με την υπό ψήφιση ρύθμιση

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το δικάιωμα αυτό το αποκτούν και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Δείτε το Αρθρο 26 με τη ρύθμιση
Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 10), μετά τη φράση “μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής”, προστίθεται η φράση “στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,” και μετά τη φράση “πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” προστίθεται η φράση “και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π)” και η παρ 1 διαμορφώνεται ως εξής:

“1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3352/2010 (A’ 87|, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμος μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημοσίων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους

Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής”.

Δείτε επίσης

Αναπληρωτές-επίδομα μη ληφθείσας άδειας: Πως υπολογίζεται-Πότε καταβάλλεται
Κεραμέως για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Δεν θα υπάρχουν οικονομικά κίνητρα-Θα συνδέεται με επιλογή στελεχών
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Οι 3 πυλώνες-Πολλαπλό βιβλίο-Επιλογές στελεχών αμέσως μετά την ψήφιση
Εγκύκλιος για απουσίες μαθητών: Δεν θα προσμετρηθούν αυτές που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας
Ορισμός μελών Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
 Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Α Φάση 2021-22: Λειτουργία ΤΥ-ΖΕΠ σε δημοτικά σχολεία της χώρας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση