Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ν/σ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ν/σ Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Διατάξεις συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων

Στο νομοσχέδιο για το “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης”, το οποίο κατατέθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή:

Περιλαμβάνεται διάταξη στο άρθρο 123,

η οποία αφορά σε ζητήματα συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 123 προβλέπει πως:
Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων με ορισμό μελών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του  διορισμού τους ή παραίτησής τους  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα εν λόγω συμβούλια συγκροτούνται
 • Από διευθυντές σχολικών μονάδων
 • ή εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
 • καθώς και από  προϊσταμένους Εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών
 • ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • ή από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
Επίσης στο άρθρο 122

υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4342/2015 αναφορικά με τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

__________________________

Αναλυτικά
Αρθρο 123
Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 1 του ΠΔ 1/2003 (Α1) με τον ορισμό ως μελών τους, τακτικών και αναπληρωματικών,  αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, λόγω

 • μη ανάδειξής τους
 • ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας
 • ή μη αποδοχής του  διορισμού τους ή παραίτησής τους
 •  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο,

τα εν λόγω συμβούλια συγκροτούνται μετά από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά  μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, που ελλείπουν από

 • ισάριθμους διευθυντές σχολικών μονάδων
 • ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και
 • από  προϊσταμένους Εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών
 • ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • ή από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

πλην των  διευθυντών των σχολικών μονάδων, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ

τα μέλη του ειδικού προσωπικού,

πλην των προϊσταμένων εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική – υποστηρικτική υπηρεσία.

Ειδικώς όσον αφορά στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια οι αντικαταστάτες που ορίζονται πρέπει κατά προτίμηση να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που αιρετοί εκπρόσωποι,

οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση συγκρότησης, παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο  εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά τους αυτή κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης των εν λόγω συμβουλίων μέχρι τη λήξη της θητείας των συμβουλίων αυτών, αντικαθίστανται κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο με απόφαση του οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο για τη συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων και για ολοκλήρωση ή μέρος της νόμιμης θητείας τους αναλόγως του χρόνου που απομένει για τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μη αιρετών μελών του συμβουλίου.

Σε περίπτωση που μη αιρετά μέλη

των εν λόγω συμβουλίων, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην απ΄ποφαση συγκρότησης, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά τους, με βάση την οποία ορίσθηκαν και συμμετέχουν στα ν λόγω συμβούλια κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης των εν λόγω συμβουλίων μέχρι τη  λήξη της θητείας των συμβουλίων αυτών και δεν κατέστη δυνατή η αναπλήρωση ή η αντικατάστασή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο και στις λοιπές διατάξεις του παρόντος

__________________________

Αρθρο 122
Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015

Δείτε στο νομοσχέδιο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησηςτα άρθρα 122 και 123

Δείτε επίσης

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ΔΒΜ: Κατατέθηκε το ν/σ στη Βουλή
 Εκθεση εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων κατά την παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Τηλεκπαίδευσης)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση