Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας αποσπώνται κατά παρέκκλιση διατάξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας δικαιούνται απόσπαση κατά παρέκκλιση, σε υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διάταξη

Στο νόμο 4703/2020 – ΦΕΚ A 131 – 10.07.2020 “Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 20, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα της απόσπασης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,

  • σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών
  • σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους, κατά προτεραιότητα,

παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης.

Δείτε το άρθρο 20 του νόμου 4703/2020
Αρθρο 20
Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας

Στο άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Το δικαίωμα της παρ. 1 παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης.

Στην περίπτωση αυτή, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η αστυνομική, πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και το Κατάστημα Κράτησης όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία το εν λόγω προσωπικό.».

Τι προβλέπει το άρθρο 21Α του νόμου 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 151 του νόμου 4600/2019.

1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι

  • στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • του Πυροσβεστικού,
  • Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής,
  • του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης,
  • των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και
  • θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση,

 

επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

  2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών,που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Δείτε το νόμο 4703/2020 – ΦΕΚ A 131 – 10.07.2020  

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας 2020 | Ονόματα
ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2020-21 της ΑΣΠΑΙΤΕ: Αιτήσεις έως Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020
ΔΟΕ για υπηρεσιακές μεταβολές: Σχετικά με τον τρόπο που αποκτούν οργανική θέση οι υπηρετούντες στα πειραματικά σχολεία
Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση