Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη για ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών: Αρθρο 288 του νόμου 4738/2020 | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη για ηλεκτρονικές εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αρθρο 288 του νόμου 4738/2020.

Διάταξη για ηλεκτρονικές εκλογές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 207 – 27.10.2020 ο νόμος 4738/2020 του Υπουργείου Οικονομικών “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας”.

Στον εν λόγω νόμο συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 288 η διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ’ εφαρμογή του π.δ. 1/2003”, η οποία έχει να κάνει με τη διενέργεια ηλεκτρονικά, των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΑΙΘ.

Με την εν λόγω Διάταξη

παρέχεται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η ευχέρεια με Απόφασή της να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ανεξαρτήτως αν και σε ποιο στάδιο εκκρεμούν, οι οποίες αφορούν ιδίως:

  • Στην έδρα, τον αριθμό, τη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, απαρτία και λειτουργία των Εφορευτικών Επιτροπών,
  • τα όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη συγκρότηση και λειτουργία τους,
  • την κατάργηση επιτροπών εκλογών,
  • τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες,
  • την κατάργηση ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών και εν γένει στον τρόπο διεξαγωγής τους.
Ως γνωστόν,
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Φ.350 /51 /139940 /E3/ 14.10.2020  – ΦΕΚ B 4537 – 14.10.2020 – των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων  κας Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Επικρατείας κου Κυριάκου Πιερρακάκη, η  ψηφοφορία θα υλοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»).
Υπενθυμίζουμε πως

Η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητούν

  • Την αναβολή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΑΙΘ, και όχι την διεξαγωγή τους ηλεκτρονικά, με ταυτόχρονη παράταση της θητείας των αιρετών, έως ότου υπάρξουν οι κατάλληλες και ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες για τη διενέργεια τους.
  • Οι Ομοσπονδίες έχουν αποσύρει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων.

____________________________

Δείτε το άρθρο 288
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ’ εφαρμογή του π.δ. 1/2003.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατ’ εφαρμογή του π.δ. 1/2003 (Α ́1) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 4728/2020, ανεξαρτήτως αν και σε ποιο στάδιο εκκρεμούν, οι οποίες αφορούν ιδίως στην έδρα, τον αριθμό, τη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, απαρτία και λειτουργία των Εφορευτικών Επιτροπών των άρθρων 22 και 37 του π.δ. 1/2003, τα όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη συγκρότηση και λειτουργία τους, την κατάργηση επιτροπών εκλογών, τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες, την κατάργηση, ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιo των εν λόγω διαδικασιών και εν γένει στον τρόπο διεξαγωγής τους, ακόμη και κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων διατάξεων που ρυθμίζουν τα της διεξαγωγής των διαδικασιών αυτών με φυσική παρουσία.

Δείτε τον νόμο 4738/2020 – ΦΕΚ A 207 – 27.10.2020

Δείτε επίσης

Ψηφιακή Κάλπη ZEUS: Πρόσκληση επιμόρφωσης στα διορισμένα μέλη των εφορευτικών επιτροπών
Αίτημα συνάντησης ΟΛΜΕ με πολιτικά κόμματα για τις εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Π.Χ εκπ/κών παρατάξεων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία
Εξώδικο για ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Πριν φύγετε

Δηλώσεις απόσυρσης ψηφοδελτίων ΔΟΕ: Από τις ηλεκτρονικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020
Απόσυρση υποψηφιοτήτων ΚΥΣΕΕΠ: Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ τις απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση