Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη 5.800 προσλήψεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη 5.800 προσλήψεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διάταξη 5.800 προσλήψεων

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, υπάρχει διάταξη στο άρθρο 47, η οποία τροποποιεί το άρθρο19 του ν. 4283/2014, ώστε να προβλέπεται χρηματοδότηση για πρόσληψη 5.800 εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021, από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ,  έχει προκύψει από τις ανάγκες του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού,
  • τους επικείμενους διορισμούς,
  • τις επικείμενες λύσεις υπαλληλικής σχέσεις από παραιτήσεις ή μετατάξεις, καθώς και
  • την επέκταση της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση του νομοσχεδίου, η αναγκαιότητα της ρύθμισης εδράζεται στην κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και, συγκεκριμένα, στην εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Συνεδρίαση Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) τη Δευτέρα 01.06.2020
Να υπενθυμίσουμε πως η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 01.06.2020 στις 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.
Εισηγητές του νομοσχεδίου από πλευράς Κυβέρνησης θα είναι ο Βουλευτής κος Ιωάννης Ανδριανός και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κος Νικόλαος Φίλης.
Δείτε το άρθρο 47

Χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄189) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 και τίτλο

«Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 40 του ν. 4633/2019 (Α΄161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»,

έως το ποσό των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έως του ποσού των εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (62.640.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Δείτε σχετικά

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις αναπληρωτών: Διατάξεις στο νομοσχέδιο για το 2020-21
Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης: Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Ισχύς πινάκων ΑΣΕΠ: Διετία και στην πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2019
Σύμβουλος σχολικής ζωής αντί Εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης

Πριν φύγετε

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση