Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη κυρώσεων διορισμών: Ενστάσεις και προβληματισμοί από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη κυρώσεων διορισμών: Ενστάσεις και προβληματισμοί από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής – Ζητεί διευκρινίσεις αν αφορά και σε αναπληρωτές.

Διάταξη κυρώσεων διορισμών

Ενστάσεις διαπιστώνουμε στην Εκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αναφορικά με τη διάταξη του άρθρου 58 του νομοσχεδίου:

“Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις”,

σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται τριετής αποκλεισμός από διορισμούς και προσλήψεις σε όσους εκπαιδευτικούς παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Συγκεκριμένα η Επιστημονική Υπηρεσία θεωρεί πως δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν αυτός ο αποκλεισμός τελεί σε σχέση συνάφειας και καταλληλότητας προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της «εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων» όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Eκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο.

Mάλιστα θεωρεί ότι δεν εξετάζεται αν αυτός ο όρος, της μη ανάληψης, δηλαδή, υπηρεσίας ή της εντός έτους από τον διορισμό παραίτησης του εκπαιδευτικού, συντρέχει ένεκα λόγων που δύνανται να κριθούν αντικειμενικώς δικαιολογημένοι (λ.χ., ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σοβαρών οικογενειακών λόγων).

Επιπροσθέτως η Υπηρεσία θεωρεί πως χρήζει διευκρίνισης αν αυτός ο αποκλεισμός επεκτείνεται και στις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δείτε αναλυτικά την Εκθεση

Δημιουργείται, εν προκειμένω, προβληματισμός ως προς το αν ο επί διετία αποκλεισμός των ως άνω κατηγοριών εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα εκ νέου διορισμού, εξαιτίας μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης εντός έτους από τον διορισμό, τελεί σε σχέση συνάφειας και καταλληλότητας προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της «εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων», καθώς και αν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρο, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν εξετάζεται αν αυτός ο όρος, της μη ανάληψης, δηλαδή, υπηρεσίας ή της εντός έτους από τον διορισμό παραίτησης του εκπαιδευτικού, συντρέχει ένεκα λόγων που δύνανται να κριθούν αντικειμενικώς δικαιολογημένοι (λ.χ., ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σοβαρών οικογενειακών λόγων).

Χρήζει, τέλος, διευκρίνισης αν ο κατά τα ως άνω αποκλεισμός επεκτείνεται και στις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Δείτε τη διάταξη του άρθρου 58

Αρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Συμφώνως, δε, προς την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, «η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων».

Δείτε ολόκληρη την Εκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής εδώ
Δείτε το σ/ν όπως εξήλθε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής εδώ

Δείτε επίσης

 Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Τροπολογία τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή
Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και τη δυνατότητα ένταξης σ αυτόν αποφοίτων ΠΑΜΑΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση