Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. 

Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων

Με μια ακόμη τροποποίηση του νόμου των διορισμών 4589/2019 στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο:

«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,
θα γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3328/2005 ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του ΠΔ 38/2010 ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά,  εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Δείτε τη σχετική Αιτιολογική Εκθεση

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, του ν. 4589/2019  όπως ισχύει έως σήμερα

5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, διατάξεις.

Δείτε σχετικά

Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Εορτή Τριών Ιεραρχών: Παύει να είναι αργία με διάταξη στη Βουλή.
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Ελενα Πακου σε

  Γεια σας, μεταπτυχιακό το οποίο έγινε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο σε συνεργασία με το University of East London και αναγνωρισμένο από το ΣΑΕΠ θα γίνεται δεκτό? Ευχαριστώ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Μέχρι στιγμής δεν γίνεται δεκτό. Με την ψήφιση της διάταξης όμως δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί.

   • Κολοκτσή Αικατερίνη σε

    Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι κι εγώ να υλοποιήσω μεταπτυχιακό στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και θα ήθελα να ρωτήσω αν πλέον γίνονται δεκτά τα πτυχία κολεγίων, για τους πίνακες αναπληρωτών! Ευχαριστώ πολύ!

 2. Άννα παπ σε

  Γειά σας, με σαεπ θα γίνονται δεκτά τα μεταπτυχιακά από τον ασεπ; για όλους; πχ εγώ είμαι πε 23

 3. Μαρία Πετρακου σε

  Έχω πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με το οποίο έχω διοριστεί στην εκπαίδευση και πτυχίο από κολλέγιο σε άλλο κλάδο εκπαιδευτικών. Θέλω να κάνω μετάταξή, θα μπορέσω; Ρωτώ με αφορμή αυτή την αλλαγή στο νόμο. Ευχαριστώ

Γράψτε μία απάντηση