Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις: Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις: Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία – Στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Για την καλύτερη οργάνωση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μονοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, στα άρθρα 160 και 161 του υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχεδίου με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», υπάρχουν διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένου.

Στα άρθρα προβλέπονται αναλυτικά οι περιπτώσεις για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία και για να μην υπάρχει νομοθετικό κενό.

Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια νηπιαγωγεία δεν περιελάμβανε όλες τις περιπτώσεις επιλογής, εφόσον υπήρχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 στο ίδιο σχολείο, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η αντικατάστασή της για την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος και αντιστοίχως, επιβάλλεται η αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία, καθώς δεν περιελάμβανε όλες τις περιπτώσεις επιλογής εφόσον υπήρχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 στο ίδιο σχολείο.

Ακολουθούν τα άρθρα 160 και 161

Άρθρο 160

Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια νηπιαγωγεία – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 ν. 1566/1986

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού νηπιαγωγείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι νηπιαγωγοί με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – νηπιαγωγών που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60 – νηπιαγωγών που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα.

Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.».

Άρθρο 161

Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 1566/1985

Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού δημοτικών σχολείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι δάσκαλοι, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 -δασκάλων που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα.

Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στον βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.».

Δείτε σχετικά

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Κάλυψη εκτός έδρας και οδοιπορικών των Συμβούλων Εκπ/σης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπ/σης | Διατάξεις 

Δείτε επίσης

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία: Παράθεση στοιχείων από το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή 

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση