Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση 97 εκπαιδευτικών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση 97 εκπαιδευτικών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Διάθεση 97 εκπαιδευτικών Πρότυπων και Πειραματικών

Διάθεση ενενήντα επτά (97) εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024, προβλέπει η υπ. αριθμ. πρωτ. 65/ΔΕΠΠΣ/15-9-2023 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Αναλυτικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μαρούσι, 15-9-2023

Αρ. πρωτ.: 65 /ΔΕΠΠΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024».

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διαθέτουμε από 18 Σεπτεμβρίου 2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023 – 2024, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

_____________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H αριθμ. πρωτ. 17249/04-09-2023 (9ΡΩ446ΝΚΠΔ-ΔΣΠ) απόφαση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπληρωματικές Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για το διδακτικό έτος 2023-2024».
  • H αριθμ. πρωτ. 8365/30-8-2023 (Ψ9ΡΩ46ΝΚΠΔ-2ΝΝ) Απόφαση της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας με θέμα «Απόσπαση – Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας, για το διδακτικό έτος 2023-2024».
  • H αριθμ.πρωτ. 15920/32-8-2023 (6ΞΦ946ΝΚΠΔ-639) απόφαση της Π.Δ.Ε Αττικής με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024».
  • H ανάγκη στελέχωσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην με αριθμ. 16/15-09-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με την οποία κάνει δεκτές τις εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
  • Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο.

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πρώτα οι με λιγότερη προϋπηρεσία-Απλούστευση διαδικασιών 

Ωράριο μόνιμων και αναπληρωτών εκπ/κών-ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Νηπ/γεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Ουράνιο τόξο σε Δημοτικό σχολείο, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και η Απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ Δόμνας Μιχαηλίδου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση