Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης: Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης: Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και σε άλλα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής.

Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης

Στο κατατεθέν για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 51, υπάρχει διάταξη αναφορικά με τους αναπληρωτές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Διάθεση αναπληρωτών

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης, οι αναπληρωτές μπορούν να διατίθενται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων Προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων.

Επίσης προβλέπεται πως αν οι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συμπληρωματικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Προσλήψεις σε Προγράμματα ΕΑΕ χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Τέλος οι προσλήψεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε προγράμματα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Συνεδρίαση Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) τη Δευτέρα 01.06.2020

Να υπενθυμίσουμε πως η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 01.06.2020 στις 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.

Εισηγητές του νομοσχεδίου από πλευράς Κυβέρνησης θα είναι ο Βουλευτής κος Ιωάννης Ανδριανός και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κος Νικόλαος Φίλης.

Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης
Δείτε αναλυτικά το άρθρο 51
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Η περ. 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διατίθενται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης με συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συμπληρωματικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε προγράμματα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.».

Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση
Επί του άρθρου 51

Η ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014,με την οποία αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α ́8), προβλέπει ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη γίνονται υποχρεωτικά με συμβάσεις μειωμένου ωραρίου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να μετατραπούν μεταγενέστερα σε συμβάσεις πλήρους ωραρίου με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η υποχρεωτική πρόσληψη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μειωμένο ωράριο και η μεταγενέστερη μετατροπή της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου έχει διαπιστωθεί ότι δυσχεραίνει την κάλυψη των λειτουργικών κενών του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση της αποτελεσματικής κάλυψης των ανωτέρω λειτουργικών κενών με την απαλοιφή της υποχρέωσης πρόσληψης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» με μειωμένο ωράριο και της εντεύθεν μετατροπής της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου και συνεπώς με την εξασφάλιση της δυνατότητας να προσλαμβάνονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί εξαρχής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Δείτε σχετικά

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Σύμβουλος σχολικής ζωής αντί Εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης

Πριν φύγετε

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση