Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση ΕΕΠ και εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ: Αττική-Ηπειρος-Νότιο Αιγαίο | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση ΕΕΠ και εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ: Αττική-Ηπειρος-Νότιο Αιγαίο – Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης | Ονόματα.

Διάθεση ΕΕΠ και εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ

Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) σε ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Αττικής

Διαθέτουμε τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ), οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ή δομές περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και για όσο διάστημα οι εν λόγω σχολικές μονάδες τελούν υπό αναστολή λειτουργίας και όχι πέραν της λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, (για τους προσωρινούς αναπληρωτές/τριες όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της σύμβασής τους) στα παρακάτω ΚΕΣΥ, ως ακολούθως:

Επίσης διατίθενται οι παρακάτω χώροι των σχολικών μονάδων, περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για χρήση από τα ΚΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, και για όσο διάστημα οι εν λόγω σχολικές μονάδες τελούν υπό αναστολή λειτουργίας, ως ακολούθως:

Δείτε την Απόφαση διάθεσης σε ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Αττικής

___________________

Διάθεση εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και μελών του Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου

___________________

Διάθεση εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΚΕΣΥ Ηπείρου

___________________

Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικού στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)»

Δείτε σχετικά

Διάθεση προσωπικού στα ΚΕΣΥ με αίτηση η χωρίς: ΠΔΕ Θεσσαλίας-Κεντρικής Μακεδονίας-ΑΜΘ | Ονόματα
Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών με ή χωρίς αίτηση από ΠΔΕ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων | Ονόματα
Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ζητά να αποσυρθεί η Εγκύκλιος για τη διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Καταγγελία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής προς ΠΔΕ Αττικής: Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση