Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ: Παράθεση σχολίων των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ επί της σχετικής Εγκυκλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ: Παράθεση σχολίων των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ αναφορικά με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Αναφορικά με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με την οποία προβλέπεται η διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης, επιχειρούμε να σχολιάσουμε τα παρακάτω.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 51382/ΓΔ4/ 5-5-2020 ΥΠΑΙΘ με θέμα: “Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης” ορίζονται:

Ο προγραμματισμός των ενεργειών από τα ΚΕΣΥ που απαιτούν φυσική παρουσία:
Α/ Προτεραιότητες σε σχέση με τα αιτήματα αξιολόγησης

( μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό).

Σχόλιο
 • Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα αιτήματα αξιολόγησης  για φοίτηση σε κατάλληλο πλαίσιο, Παράλληλες και υποστήριξη από ΕΒΠ που είναι επείγοντα, τίθενται και αξιολογήσεις για αλλαγή βαθμίδας που μπορεί να εμπεριέχουν και αιτήματα τα οποία δεν είναι σε προτεραιότητα.
Β/ Εφαρμογή οδηγιών

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Σχόλιο
 • Να σημειώσουμε ότι ενώ η συγκεκριμένη εγκύκλιος ορίζει θέματα καθαριότητας των χώρων και προστασίας, δεν αναφέρεται αντίστοιχα στα ΚΕΣΥ και τους χώρους αυτών.
Γ/ Εισηγήσεις προϊσταμένων σε συνεργασία με τους Συλλόγους  Εκπαιδευτικού Προσωπικού

του κάθε ΚΕΣΥ έως 7/5/2020 για τις ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό και απαραίτητους χώρους αξιολόγησης

Σχόλιο
 • Η εγκύκλιος ανακοινώθηκε στις 6/5/2020 και ζητά να σταλεί εισήγηση από τα ΚΕΣΥ στις 7/5/2020, ενώ δε δίνει χρονικό περιθώριο να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Προσωπικού των ΚΕΣΥ.
Δ/ Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διαθέτουν με απόφασή τους, στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ,

που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., της περιοχής ευθύνης τους, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των  ανωτέρω σχολικών μονάδων.

Σχόλιο
 • Μπορούν να διατεθούν και αναπληρωτές άσχετα με το Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένοι και γι΄ αυτό θα βγει σχετική Εγκύκλιος από το ΕΣΠΑ που θα το προβλέπει.
 • Εως σήμερα και αυτό το γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν αναπληρωτές από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 • Δεν προβλέπεται από την Εγκύκλιο ότι μπορούν να διατεθούν ΕΕΠ, οι οποίοι υπηρετούν με άλλα Προγράμματα σε σχολεία, όπως Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ/ Ολοήμερων Δημοτικών, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΚΟ.
 • Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων συνδέεται με την παράταση των συμβάσεων αναπληρωτών. Δηλαδή αν παραταθεί το σχολικό έτος μπορεί να παραταθούν και οι συμβάσεις.
 • Σε ερώτημά μας αν οι συνάδελφοι μόνιμοι θα διατεθούν έως 20/7/2020 στα ΚΕΣΥ ή έως 30/6 (πχ όσοι υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια) η απάντηση ήταν ότι εξαρτάται από το πότε θα είναι η λήξη αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

Ε/ Ενέργειες  Περιφερειακών  Διευθυντών  Εκπαίδευσης για την έκδοση της απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. προς τα Κ.Ε.Σ.Υ.

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε πρώτο στάδιο μέσω πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ (δηλώσεις έως 11/5/2020) και στη συνέχεια οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν απόφαση διάθεσης του προσωπικού στα ΚΕΣΥ είτε με τη δήλωσή του είτε χωρίς αυτή  έως 12/5/2020, αφού εξεταστούν οι εξής  προτεραιότητες: Ποιοι έχουν υποβάλει δήλωση, ποιοι έχουν εμπειρία υπηρέτησης σε ΚΕΣΥ και τέλος ποιοι υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης. Τέλος διαθέτουν με απόφαση τους χώρους για κάλυψη αναγκών.

Σχόλιο
 • Από την Εγκύκλιο δεν προβλέπεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ που θα διατεθούν πέρα από αυτούς που θα δηλώσουν πχ. Αν σε μία περιοχή οι ανάγκες είναι για 2 ψυχολόγους και υπάρχουν 3 ψυχολόγοι με εμπειρία στα ΚΕΣΥ πώς θα αποφασιστεί ποιος θα διατεθεί; Επίσης αν δεν έχουν εμπειρία ποιος θα αποφασίσει ποιος θα διατεθεί.
 • Δεν διευκρινίζεται αν οι εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ οι οποίοι θα διατεθούν, θα μετακινηθούν και εκτός της περιοχής που υπηρετούν από τη στιγμή που αναφέρεται η περιοχή ευθύνης των ΠΔΕ, η οποία μπορεί να περικλείει και διαφορετικές πόλεις.
 • Δεν διευκρινίζεται επίσης από την Εγκύκλιο, αν η διάθεση στα ΚΕΣΥ θα είναι μερική ή θα αφορά όλες τις ημέρες της εβδομάδας με συνέπεια οι συνάδελφοι που θα διατεθούν να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την ασύγχρονη/ σύγχρονη εκπαίδευση την οποία επιτελούν, καθώς και άλλες διαδικασίες και εκκρεμότητες αιτημάτων μαθητών και γονέων στα σχολεία που ήδη υπηρετούν.
 • Την παραπάνω διαδικασία φαίνεται ότι θα την αναλάβουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα ΚΕΣΥ.
ΣΤ/ Προγραμματισμός αξιολογήσεων από τους προϊστάμενους  των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης/γνωμάτευσης
Σχόλιο
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να παραταθεί έως τις 19:00, με απόφαση του Συλλόγου Προσωπικού.
 • Επίσης για κάθε περίπτωση η αξιολογική διαδικασία, η διεκπεραίωση των αιτημάτων  και η συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων, όπως επίσης και οι προτεραιότητες των διεπιστημονικών ομάδων  αποφασίζεται  από το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού μετά από εισήγηση του/της Προισταμένου/ης.

Δείτε

Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Ακολούθως παραθέτουμε αποσπάσματα από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΕΣΥ όπως ισχύει, για την ενημέρωσή σας, σε θέματα αρμοδιότητας του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

Αριθμ. 211076/ΓΔ4 Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

Αρθρο 2
Οργάνωση-Λειτουργία

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη 20η Ιουλίου εκάστου έτους, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, από ώρες 08:00 έως 16:00.

Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν.

Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό το

Αρθρο 4
Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

1. Η ατομική αξιολόγηση αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών που ενδέχεται να εμφανίζουν αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες σε ατομικό επίπεδο, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη και διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3699/2018 (Α΄ 199).

Ειδικότερα:

α) Για την καθορισμό της αξιολογικής διαδικασίας, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τις προς διεκπεραίωση αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών/τριών και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφασίζει τη συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 για κάθε περίπτωση.

Αρθρο 13
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 1. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 2. Ειδικότερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κ.Ε.Σ.Υ. σε επίπεδο διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, διενέργειας στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δράσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και έγκρισης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας που υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες, υποστήριξης του συνολικού έργου του σχολείου, ενημέρωσης-επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

β) Αποφασίζει τη συγκρότηση διεπιστημονικών υποομάδων προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης, και καθορίζει τον αριθμό, τη σύνθεση, τη διάρκεια και το έργο τους ανά τομέα και θεματική περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.

γ) Διαμορφώνει και αποτυπώνει τις προτεραιότητες των διεπιστημονικών ομάδων για το σύνολο των παρεμβάσεων που ορίζονται στην παρ. 2.

δ) Συνεδριάζει, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης, τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του/ της Προϊσταμένου/ης.

Η σύγκληση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν το ζητήσει εγγράφως από τον/την Προϊστάμενο/η, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή ο/η Συντονιστής/τρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ή η τριμελής επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4547/2018 ή ο/η οικείος Περιφερειακός Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης….

η) Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).

 Δείτε σχετικά

Οδηγός λειτουργίας σχολείων: Διαρρύθμιση αιθουσών-θρανίων-διαλειμμάτων-συνεδριάσεις διδασκόντων-ωρολόγιο πρόγραμμα
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολείων: Το ΦΕΚ με χωρισμό τμημάτων-κατανομή μαθητών-Παράλληλη Στήριξη-Διδασκαλία
Aδειες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού: Ειδικού σκοπού-Ευπαθών ομάδων-Αναρρωτική κατ οίκον

Πριν φύγετε

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών κατά την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας σχολείων | Εγγραφο
Οδηγίες επαναλειτουργίας σχολείων: Για Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εφήβους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση