Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών σε σχολικές μονάδες | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών σε σχολικές μονάδες: Οδηγίες – Με δανεισμό στους μαθητές/τριες κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με κριτήρια.

Διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών

Εγκύκλιο υπ. αρίθμ.Φ8/157238/Δ4/17.11.2020, με θέμα οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων, απέστειλε η Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Δείτε το περιεχόμενο της Εγκυκλίου
Θέμα: Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων

Σχετ.: οι με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-04-2020 «Οδηγίες για παράδοση/ παράδοση ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες» και Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 «Οδηγίες για παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 155689/ΓΔ4/14-11-2020 (Β΄ 5044) κοινής Απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) όμοιά της σχετικά με τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα».

Βάσει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι

οι ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες από οποιονδήποτε φορέα, πρόγραμμα, δωρεά, κ.ά., θα πρέπει να διατίθενται στους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας με δανεισμό, κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με κριτήρια, όπως σαφώς αυτά αναφέρονται στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 155192/ΓΔ4/14-11-2020 «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων

Δείτε σχετικά

Οδηγίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Δημοτικών-Νηπιαγωγείων | Εγκύκλιος 
Δείτε τις οδηγίες διάθεσης ηλεκτρονικών συσκευών από το ΥΠΑΙΘ: Η διαδικασία και τα κριτήρια 
ΦΕΚ Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Δημοτικά-Νηπιαγωγεία, Ωρολόγιο Πρόγραμμα-ΚΕΣΥ-ΠΕΚΕΣ
 Οδηγός Webex Meetings για εκπαιδευτικούς: Mε εικόνες-μετάφραση βασικών όρων και επιλογών στα Ελληνικά
Τάμπλετ στα σχολεία από ΕΣΠΑ και δωρεές αξίας άνω των 24 εκ. ευρώ

Πριν φύγετε

Διαπεριφερειακά διαδικτυακά τμήματα μαθητών ευπαθών ομάδων | Κατάλογος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση