Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών με ή χωρίς αίτηση | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών με ή χωρίς αίτηση: Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών

Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) κλάδων ΕΑΕ που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) κλάδων ΕΑΕ που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτών/τριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Ε.Ε.Π. που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5048220 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ26 και πε30 στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κεφαλληνίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)»

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

________________

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)»

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ζητά να αποσυρθεί η Εγκύκλιος για τη διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ

Δείτε επίσης

Ειδική άδεια-επέκταση: Σε εγκύους-σε άνω 65 ετών-άνω των 45 με ασθένειες-υψηλό δείκτη μάζας σώματος κ.α
Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: Εκ περιτροπής εργασία με 3 Συνεργεία Ασφαλείας
Αδεια ειδικού σκοπού-παράταση ισχύος: Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Πριν φύγετε

Αιτήσεις Προκήρυξης 7Κ/2019 ΑΣΕΠ: Ψυχολόγοι-Κ.Λ-Παιδαγωγοί Ειδ. Αγωγής-Νηπιαγωγοί-Εργο-Λογο-Νοσ/τες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση