Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάθεση στοιχείων εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάθεση στοιχείων εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με σκοπό τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων.

Διάθεση στοιχείων εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου” του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προβλέπει η υπ. αριθμ. 49601 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κου Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6113/1-12-2022.

Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με σκοπό τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων, τα οποία διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, λιμενικοί και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα θα διατίθενται τα εξής:

  • Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου
  • Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου.
  • Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία τύπου απασχόλησης και κατηγορία προσωπικού, οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου.

Διάθεση στοιχείων εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων –  Σύμφωνα με την Απόφαση

1. Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις παρακάτω μεθόδους: – Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου – Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου. – Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία τύπου απασχόλησης και κατηγορία προσωπικού, οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 1 διατίθεται με σκοπό την επαλήθευση των δεδομένων που προαναφέρονται για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (ΥΕΥΣΑ), σύμφωνα με το π.δ. 65/2019 (Α’ 104) και ειδικότερα για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων τα οποία διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, λιμενικοί και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την εκπλήρωση της αποστολής της, διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη των ως άνω εγκλημάτων, ενεργεί προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση με την παρ. 2 του άρθρου 245 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη βεβαίωσή τους και παραπέμπει τους υπαιτίους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή.

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακού συστήματος «Police on Line» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Δείτε επίσης

Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης σε δημοσίους υπαλλήλους: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με παραδείγματα 

Αιτήσεις κινητικότητας Β κύκλου 2022: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εξαιρέσεις | Εγκύκλιος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση