Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαχείριση ύλης μαθημάτων ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαχείριση ύλης μαθημάτων ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ: Οδηγίες για τα μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης και τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Διαχείριση ύλης μαθημάτων ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης και των τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης των Τομέων (α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, (β) Μηχανολογίας και (γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ

Σχετικά έγγραφα

44310/ΓΔ4/16-04-2021 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)» και

Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες διδασκαλίας / διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ»

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών

και στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εισηγείται την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης και τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως: 

Ύλη και Οδηγίες

για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Ύλη και Οδηγίες

για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Ύλη και Οδηγίες

για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι

οι προαναφερθείσες οδηγίες διδασκαλίας ισχύουν και για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και για τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα των Τομέων της Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν τα όσα διδάχθηκαν.

Βάσει των ανωτέρω, η ύλη και οι αντίστοιχες οδηγίες διδασκαλίας ανά κατηγορία μαθήματος και Τομέα έχουν ως εξής:

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Διαχείριση ύλης ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ 28-04-2021

Δείτε σχετικά

Εγγραφο: Οδηγίες διαχείρισης ύλης-Εκπαιδευτικής λειτουργίας-Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαθητών
Οδηγίες διαχείρισης ύλης ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ 19-4-2021

Δείτε ακόμη

Κεραμέως για αριθμό εισακτέων-ΕΒΕ-“Αιώνιους φοιτητές”-Προστασία Πανεπιστημίων-Εμβολιασμούς φοιτητών
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2021-Αιτήσεις από 05 έως 11 Μαΐου 2021
Για ποιους λόγους ανοίγουν τα σχολεία 10 Μαΐου: Τα τρία δεδομένα

 Κεραμέως-Απαντήσεις: Τέθηκε θέμα επανάληψης της χρονιάς;-Ανοιγμα σχολείων νωρίτερα;-Εμβολιασμός μαθητών;

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση