Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022: Εγκρίθηκαν από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη – Αναλυτική παρουσίαση.

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας

Με την υπ. αρίθμ. Φ.31/173421/Δ1/21-12-2020 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη εγκρίνεται η παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το ΙΤΥΕ –“Διόφαντος”, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2021-2022.

Αναλυτικά η Απόφαση και τα βιβλία
Θέμα: “Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022”.

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Εγκρίνουμε την παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:

Δείτε και σε μορφή pdf τα Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
Νηπιαγωγεία

Οδηγός Νηπιαγωγού (ως έχει)

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ISBN ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΑΡΑ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ Εκπαιδευτικοί
1. ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 960-06-i886-0 ΠΗΝΕΛΟΠΗ σχεδιασμοί
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Δημιουργικά
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ περιβάλλοντα μάθησης

 

Δημοτικά σχολεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ *
Κωδικός Τίτλος Τάξη διανομής Τάξη διδασκαλίας ISBN ΙΤΥΕ Συγγραφείς
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

10-0002

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)

 

Α

 

Α

set 978-960-06-

2451-9 T.A. 978-

ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
960-06-2452-6 ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ,
ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 Α Α set:978-960-06- ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ,
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 2453-3 T.A. 978-960- ΚΥΡΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
06-2454-0 ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ,
ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)  

Α

 

Α

set 978-960-06-

2451-9 T.B. 978-

960-06-2455-7

ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
 

10-0005

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

Α

 

Α

set:978-960-06- 2453-3 T.B. 978-

960-06-2456-4

ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ,

ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

10-0006

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

Α

 

Α

978-960-06-2457-1 ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ,

ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

10-0020

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)  

Α

Α Β Set: 978-960-06-

2528-8 T.A. 978-

960-06-2473-1

ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ., ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10-0021 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Α Α

 

Β

978-960-06-2474-8 ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ., ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10-0029 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Α Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 978-960-06-2482-3 ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10-0027 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ* Α Α,Β,Γ  

978-960-06-2480-9

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΤΥΠΑ
 

*Η ανατύπωση για το ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού θα πρέπει να γίνει με τη διόρθωση της Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/170418/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΡ46ΜΤΛΗ-Γ1Λ)

Δείτε και σε μορφή pdf τα Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Β Β set 978-960-06-

2485-4 T.A. 978-960-

06-2483-0

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β Β set 978-960-06-

2486-1 T.A. 978-960-

06-2484-7

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Β Β set 978-960-06-

2485-4 T.B.978-960-

06-2487-8

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β Β set 978-960-06-

2486-1 T.B.978-960-

06-2488-5

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Β Β set 978-960-06-

2485-4 T.Γ. 978-960-

06-2489-2

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
10-0035 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Β Β 978-960-06-2490-8 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Γ Γ set: 978-960-06-

2506-6 T.A. 978-960-

06-2505-9

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ, ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,

ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

10-0049

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Γ

 

 

Γ

 

set:978-960-06- 2507-3 T.A. 978-960-

06-2508-0

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

10-0050

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)

 

 

Γ

 

 

Γ

 

set: 978-960-06-

2506-6 T.B. 978-960-

06-2509-7

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

10-0051

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Γ

 

 

Γ

 

set: 978-960-06-

2507-3  T.B. 978-

960-06-2510-3

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

10-0052

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)

 

 

Γ

 

 

Γ

 

set: 978-960-06-

2506-6 T. Γ. 978-

960-06-2511-0

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

10-0053

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

Γ

 

 

Γ

 

 

978-960-06-2512-7

ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

10-0068

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)

 

 

Γ

 

Γ Δ

 

Set: 978-960-06-

2528-8 T.B. 978-

960-06-2529-5

ΚΑΤΣΙΚΗ – ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Σ.ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΙΚΥ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
 

 

10-0069

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

Γ

 

Γ Δ

 

 

978-960-06-2530-1

ΚΑΤΣΙΚΗ – ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Σ.ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΙΚΥ,

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)  

Δ

 

Δ

set: 978-960-06-

2543-1 Τ.Α.: 978-

960-06-2544-8

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Δ Δ set:978-960-06- 2545-5 Τ.Α.:978-960-

06-2546-2

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ
 

10-0084

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)  

 

Δ

 

 

Δ

 

set: 978-960-06-

2543-1 Τ.Β.:978-960-

06-2547-9

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

 

 

 

10-0085

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Δ

 

 

Δ

 

set:978-960-06- 2545-5 Τ.Β.: 978-

960-06-2548-6

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ
 

 

10-0086

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)

 

 

Δ

 

 

Δ

 

set: 978-960-06-

2543-1 Τ.Γ.: 978-

960-06-2549-3

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ
 

10-0087

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

Δ

 

 

Δ

 

 

978-960-06-2550-9

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

 

10-0110

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

set:978-960-06- 2574-5 Τ.Α..: 978-

960-06-2575-2

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ,
 

 

10-0111

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

set:978-960-06- 2576-9 Τ.Α.:978-960-

06-2577-6

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 

 

10-0112

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

set:978-960-06- 2574-5 Τ.Β.: 978-

960-06-2578-3

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ,

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

10-0113

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

set:978-960-06- 2576-9 Τ.Β.:978-960-

06-2579-0

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,

ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

10-0114

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

set:978-960-06- 2574-5 Τ.Γ.:978-960-

06-2580-6

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ.,

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,

ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

10-0115

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

Ε

 

 

Ε

 

 

978-960-06-2581-3

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,

ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

 

10-0135

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

 

 

Ε

 

 

 

Ε Σ Τ

 

 

 

978-960-06-2602-5

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤΖΙΝΑ, ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΝΤΑ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Σ.ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
 

 

 

10-0136

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

 

Ε

 

 

 

Ε Σ Τ

 

 

 

978-960-06-2603-2

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤΖΙΝΑ, ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΝΤΑ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Σ.ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

 

 

10-0156

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

set: 978-960-06-

2619-3 Τ.Α.: 978-960-

06-2620-9

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

10-0157

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

set: 978-960-06-

2621-6 Τ.Α.: 978-960-

06-2622-3

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

10-0158

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

set: 978-960-06-

2619-3 Τ.Β.: 978-960-

06-2623-0

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

10-0159

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

set: 978-960-06-

2621-6 Τ.Β.: 978-960-

06-2624-7

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

10-0160

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

set: 978-960-06-

2619-3 Τ.Γ.: 978-960-

06-2625-4

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

10-0161

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

 

ΣΤ

 

 

 

Σ Τ

 

 

 

978-960-06-2626-1

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε και σε μορφή pdf τα Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ*

 

α/α Κωδικός Βαθμίδα Τίτλος Επιμέλεια
1 10-0227 Γ΄ Δημοτικού Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ

 

2 10-0228 Δ΄ Δημοτικού Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες ΕΛΕΝΗ Π.

ΜΑΡΑΚΗ

3 10-0229 Ε΄ Δημοτικού Ανακαλύπτουμε κείμενα,

μνημεία, τόπους και γεγονότα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΟΣ
4 10-0230 Στ΄ Δημοτικού Ανακαλύπτουμε κείμενα,

μνημεία, τόπους και γεγονότα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΟΣ

*Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/61257/Δ1/22-5-2020

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
A/A ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Μαθητή Βιβλίο Εκπ/κού Τετρ. Εργ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
 

 

1.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

1 τεύχος

 

 

1 τεύχος

 

 

1

τεύχος

1.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

2.  ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ

3.  ΜΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4.  ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5.  ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

6.  ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

2.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

1 τεύχος

 

 

1 τεύχος

 

 

1

τεύχος

1.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,

2.  ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΤΑΣΟΣ

3.  ΜΠΑΜΠΙΛΑ ΕΛΕΝΗ

4.  ΣΚΑΝΑΒΗ ΚΩΝ/ΝΑ

5.  ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΟΠΗ

6.  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

 

3.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

1 τεύχος

 

 

1 τεύχος

 

 

1

τεύχος

1.  ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2.  ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

3.  ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

4.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5.ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

4.

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

1 τεύχος

 

 

 

1 τεύχος

 

 

1

τεύχος

1.  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.  ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.  ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4.  ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

5.  ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

6.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7.ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

1 τεύχος

 

 

 

 

 

1 τεύχος

 

 

 

 

1

τεύχος

1.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

2.  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

3.  ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,

4.  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ,

5.  ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΚΡΗ,

6.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ,

7.  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΕΑ,

8.  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,

9.  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΑΣ,

10.  ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ,

11.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

1 τεύχος

 

 

 

 

 

1 τεύχος

 

 

 

 

1

τεύχος

1.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

2.  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

3.  ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,

4.  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ,

5.  ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΚΡΗ,

6.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ,

7.  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΕΑ,

8.  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,

9.  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΑΣ,

10.  ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ,

11.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

 

 

7.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ*  

1 τεύχος

 

1 τεύχος

1

τεύχος

1.  ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2.  ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

3.  ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

8.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ*  

1 τεύχος

 

1 τεύχος

1

τεύχος

1.  ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2.  ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3.  ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

9.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

 

 

 

1 τεύχος

 

1.  ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2.  ΡΟΥΣΣΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ- ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

3.  ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

4.  ΓΚΑΙΤΛΙΧ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

*Η ανατύπωση για το υλικό της ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ Δημοτικού θα πρέπει να γίνει με τις διορθώσεις της Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/170418/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΡ46ΜΤΛΗ-Γ1Λ).

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ*

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΞΗ Α΄
1 10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3 10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
4 10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

5 10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

6 10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

7 10-0013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΞΗ Β΄*
1 10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ  

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3 10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
4 10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

5 10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

6 10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

7 10-0042 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)
*Οι ανατυπώσεις για το υλικό Μαθηματικών Β’ Δημοτικού θα πρέπει να γίνουν με τις διορθώσεις της Υ.Α. υπ’ αρ.

Φ.31/181247/Δ1/20-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔΚ46ΜΤΛΗ-Γ04).

ΤΑΞΗ Γ΄
1 10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ,
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄
3 10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
4 10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΠΑΝΑΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
5 10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
6 10-0064 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)
ΤΑΞΗ Δ΄
1 10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 

 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΞΑΝΘΗ, ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ,

ΣΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3 10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

4 10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

5 10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

10-0098 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΤΑΞΗ ΣΤ΄
1 10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΚΑΣΣΩΤΗ ΟΛΓΑ, ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3 10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

4 10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

5 10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

6 10-0174 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

ΤΑΞΗ E΄*
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΑΡΑΛΗΣ ΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(Τεύχος 1)
2 10-0210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
3 10-0211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
4 10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
5 10-0213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

*Οι ανατυπώσεις για το υλικό Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού θα πρέπει να γίνουν με τις διορθώσεις της Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/170406/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΦ046ΜΤΛΗ-ΨΕ6) και της Υ.Α. υπ’αρ. Φ.31/18563/Δ1/10-2-2020.

 Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΑΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε’ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
10-0122 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Ε’ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ* ΣΤ ΒΑΤΣΙΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ,

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΝΤΑΙΖΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ – ΜΑΡΙΑ,

ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10-0168 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΒΑΤΣΙΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ,

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΝΤΑΙΖΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

*Οι ανατυπώσεις για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ’ Δημοτικού θα πρέπει να γίνουν με τις διορθώσεις της Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/170418/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΡ46ΜΤΛΗ-Γ1Λ).
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

 

10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΚΑΛΥΒΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ ΚΑΛΥΒΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ
10-0058 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Γ ΚΑΛΥΒΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ
10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΚΑΡΥΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ

10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ ΚΑΡΥΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

10-0092 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δ ΚΑΡΥΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ

10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΓΛΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε ΓΛΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ,

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

10-0120 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Ε ΓΛΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΣΤ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
10-0184 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΣΤ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
Δείτε και σε μορφή pdf τα Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
Μάθημα: Αισθητική Αγωγή

Διδακτικά αντικείμενα: Μουσική και Εικαστικά *

 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κωδικός Τίτλος Τάξη

διανομής

Τάξη

διδασκαλίας

ISBN ITYE Συγγραφείς
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α Α – Β 978-960-06-

2475-5

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ,

ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Α Α – Β 978-960-06-

2476-2

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ,

ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α Α 978-960-06-

2471-7

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ – ΛΟΥΛΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

* Η ανατύπωση για τα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α΄ Δημοτικού θα πρέπει να γίνει με τη διόρθωση της Υ.Α. υπ’ αρ.

Φ.31/170418/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΡ46ΜΤΛΗ-Γ1Λ).

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β Β 978-960-06-

2504-2

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ – ΛΟΥΛΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ Γ – Δ 978-960-06-

2532-5

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Γ Γ – Δ 978-960-06-

2535-6

ΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΓΔΑΝΗ-ΣΟΓΙΟΥΛ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ,

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε Ε – ΣΤ 978-960-06-

2606-3

ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΠΛΗΤΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Ε Ε 978-    960-06-

2597-4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΕΠΑΤΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΣΤ ΣΤ 978-960-06-

2642-1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΑΝΝΑ,

ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Μάθημα: Αγγλική Γλώσσα*

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α – Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εκπαιδευτικό υλικό για την  

Έντυποι φάκελοι που περιλαμβάνουν:

·         Φύλλα με έγχρωμες εικόνες που αποτελούν ερεθίσματα για γλωσσική παραγωγή

·         Φύλλα εργασίας για τους μικρούς μαθητές

·         Ηχητικό υλικό με ρίμες, τραγουδάκια, σύντομους διαλόγους

 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού (με λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ενδεικτικών σχεδίων μαθημάτων, καθώς και παραπομπές σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες).

Α΄ και τη Β΄ Δημοτικού
(Alpha English & Beta 1 σε κάθε
English) δημοτικό
σχολείο για
τον
ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ εκπαιδευτικό
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ): Αγγλικής
10-0186 ALPHA ENGLISH
10-0187 BETA ENGLISH

 

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0188 MAGIC BOOK 2
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
MAGIC BOOK 2 (ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 1
MAGIC BOOK 2 CD 1
ΑΓΓΛΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ*
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0078 ΑΓΓΛΙΚΑ
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΑΓΓΛΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 1
CD 1
Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας
ΑΓΓΛΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ*
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0103 ΑΓΓΛΙΚΑ
10-0104 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΑΓΓΛΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 1
CD 1
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ*
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0147 ΑΓΓΛΙΚΑ
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 1
CD 1
* Η ανατύπωση για τα Αγγλικά Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα πρέπει να γίνει με τις διορθώσεις της Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.31/170418/Δ1/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΡ46ΜΤΛΗ-Γ1Λ).

  Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118Α/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Δείτε και σε μορφή pdf τα Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε επίσης

Διορθώσεις βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών
Ωρολόγια Προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2020-21: Oλων των τύπων των σχολείων

Πριν φύγετε

Απάντηση ΕΟΔΥ για λειτουργία ειδικών σχολείων στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση