Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διδακτορικό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διδακτορικό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Αιτήσεις μέχρι 16-02-2022.

Διδακτορικό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 7/25-1-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΔΣ αφορά τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και το πλαίσιο λειτουργίας του έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018.

Σκοπός

Το ΠΔΣ αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης».

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΜΣ πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4485/2017.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αντίγραφο Πτυχίου.

– Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

– Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει).

– Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών.

– Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει).

– Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.

– Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία.

– Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες, από 26-01-2022 έως 16-02-2022, πρέπει

(α) να υποβάλλουν υποχρεωτικά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους στη διαδικτυακή πύλη που μπορείτε να βρείτε εδώ και

(β) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ να καλούν τη Γραμματεία καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Ανυφαντή: 2610-969306, 2610-969828, 2610-969310).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση