Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2019.

Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Σας ενημερώνουμε ότι την 18η/5/2019 πραγματοποιήθηκε από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, η δεύτερη κλήρωση για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης/5 και 2ας/6/2019, ως προς τα εκλογικά Τμήματα της Επικράτειας, για τα οποία δεν παρελήφθη διορισμός, ύστερα από τα αποτελέσματα της πρώτης κλήρωσης.

Κατά τη δεύτερη αυτή κλήρωση, λόγω μη επάρκειας υποψηφίων των κατηγοριών της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, αναδείχθηκαν ως διοριστέοι σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι πτυχίου άλλης σχολής, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον Τμήματος.

Δείτε επίσης:

Εκλογές 2019: Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και ενόψει της ανάγκης εύρυθμης διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, απαιτούνται τα εξής:
  1. Όλοι οι υποψήφιοι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι υπάλληλοι θα πρέπει:

α) να ενημερωθούν για το εάν τελικά έχουν κληρωθεί στην ιστοσελίδα http://www.areiospagos.gr/,

β) ακολούθως, και εφόσον έχουν διοριστεί, να παραλάβουν αμελλητί το διορισμό τους από τις αρμόδιες κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21ηΜαΐου 2019,

γ) να ενημερώσουν άμεσα για το διορισμό τους τις αρμόδιες διευθύνσεις

προσωπικού/διοικητικού, όπου υπηρετούν.

Δείτε:

Αδειες εκλογών: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι (και εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ)

  1. Επιπλέον και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση τουέργου τους ως δικαστικών αντιπροσώπων καλούνται οι αρμόδιες ΔιευθύνσειςΠροσωπικού να δικαιολογήσουν στους υπαλλήλους αυτούς απουσία διευκόλυνσηςτεσσάρων (4) εργασίμων ημερών με αιτιολογία χορήγησης της διευκόλυνσης αυτής τηναπόφαση διορισμού τους.
  2. Οι διορισθέντες ως δικαστικοί αντιπρόσωποι υπάλληλοι καλούνται να ενημερωθούνσχετικά με τα καθήκοντά τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και ειδικότερα γιατο σκοπό αυτό και προς διευκόλυνσή τους παρατίθενται:
  • Ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος για την πρόσβασή τους στον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ στις Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης/5 και 2ας/6/2019 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/praktikos_odigos_2019.pdf

  • Ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος για το βιντεοσκοπημένο αναλυτικό σεμινάριο με το οποίο ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών ενημέρωσε με πλήρη και απολύτωςκατατοπιστικό τρόπο διορισθέντες αντιπροσώπους ως προς κάθε ζήτημα πουαφορά την άσκηση των σχετικών καθηκόντων:

https://www.youtube.com/watch?v=_fKuKFxUuIs

Δείτε επίσης:

Αδειες εκλογών εκπαιδευτικών και διοικητικών Εξωτερικού – Εγκύκλιος

 Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη προετοιμασία και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να κοινοποιήσουν αμελλητί την εγκύκλιο σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους, καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν αμελλητί και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους φορείς αυτούς.

 Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

  Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Το έγγραφο σε μορφή Word

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση