Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινήσεις για αιτήσεις ένταξης σε Πίνακες για μόνιμους διορισμούς – Μέρος Β

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινήσεις για αιτήσεις αναφορικά με την ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς και πρόσληψη αναπληρωτών, εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ. – Μέρος Β.

Διευκρινήσεις για αιτήσεις ένταξης σε Πίνακες για μόνιμους διορισμούς – Μέρος Β

Μετά από σημερινή μας επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας μπορέσαμε να λάβουμε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, αναφορικά με τις Αιτήσεις υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, για τους Αξιολογικούς Πίνακες μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Τη στιγμή αυτή συνεχίζουμε την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση ερωτήσεων και αποριών σας και όσες απαντώνται αρμοδίως θα σας τις κοινοποιούμε πάραυτα.

Επισημαίνουμε δε πως παρόλο που, ως Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ, προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές του Υπουργείου Παιδείας που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δυνάμεθα να προβούμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Επίσης πληροφορούμε πως η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ζητήσει επίσημη συνάντηση με τους αρμοδίους επί των Προκηρύξεων για διελεύκανση όλων των “γκρίζων” σημείων της διαδικασίας των αιτήσεων.

Τέλος υπενθυμίζουμε πως το ΑΣΕΠ στις Προκηρύξεις του αναφέρει ρητώς πως: “Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος”.

Ερώτηση 1

Για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του έτους 2018-19 θα χρειαστεί οι υποψήφιοι να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση από τις διευθύνσεις;

Απάντηση

Οχι η προϋπηρεσία θα αναζητηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από τις ΠΔΕ.

Ερώτηση 2

Οι παλαιότερες προϋπηρεσίες ΕΕΠ και ΕΒΠ;

Απάντηση

Ολες οι βεβαιώσεις κατατίθενται εκ νέου στις ΠΔΕ, αφού καταγραφούν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 ως νέα έγγραφα.

Ερώτηση 3

Η προϋπηρεσία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) η οποία προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης έργου προγράμματος ΕΣΠΑ από το ΙΔΕΚΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προσμετρηθεί στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία;

Απάντηση

Ναι θα προσμετρηθεί.

Ερώτηση 4

Η προϋπηρεσία στα ΔΙΕΚ μοριοδοτείται;

Απάντηση

Οχι κατά το Υπουργείο δεν μοριοδοτείται.

Ερώτηση 5

Τι γίνεται με τις Βεβαιώσεις από τους Συλλόγους;

Απάντηση

Οι ανανεωμένες Βεβαιώσεις ή Κάρτες μέλους, κατά περίπτωση, με ισχύ έως Φεβρουάριο 2020 κατατίθενται ως νέα έγγραφα  και καταγράφονται στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 της Αίτησης Δικαιολογητικών.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τα απαραίτητα πρώτα 7 βήματα

Ερώτηση 6

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ της προκήρυξης δεν αναφέρεται η προσκόμιση απολυτηρίου στρατού, ωστόσο στην πρόσκληση Σελ 5 αναφέρεται ότι οι άρρενες Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής για να καταχωριστεί στην περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρισμένο και επικυρωμένο στον φάκελό τους. Θα πρέπει οι υποψήφιοι να το καταθέσουν;

Απαντηση

Ναι οι υποψήφιοι άρρενες θα πρέπει να αναζητήσουν οπωσδήποτε το Απολυτήριο Στρατού και να το καταθέσουν.

Ερώτηση 7

Οι επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο ή θέλουν επιπλέον επικύρωση ή και εκ νέου μετάφραση από δικηγόρο; Τι ισχύει με την πρόβλεψη για, μετάφραση δικηγόρου μετά το 2013. Ισχύουν και των προηγούμενων ετών;

Απάντηση

Κατά την εκτίμηση των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν και των παρελθόντων ετών.

Ερώτηση 8

Βεβαιώσεις σεμιναρίων που δεν αναγράφουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης θα χρειαστεί να προσκομίσουν κι άλλη βεβαίωση οι υποψήφιοι για να το αποδείξουν; Στις Βεβαιώσεις που αναφέρουν μήνα και έτος, θα ζητηθεί και ημέρα; Τι θα γίνει με τα Σεμινάρια που για λίγες ημέρες δεν συμπληρώνουν το 7μηνο, πλην όμως έως τόσα χρόνια έδιναν ένταξη στον Επικουρικό Πίνακα ΕΑΕ και προϋπηρεσία και είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ.

Απάντηση

Θα χρειασθεί να προσκομισθεί Βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει και ημέρα και μήνα και έτος έναρξης και λήξης του Σεμιναρίου και θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις μοριοδότησης. Η Βεβαίωση πρέπει να αναζητηθεί από τον Φορέα που πραγματοποίησε το Σεμινάριο.

Δείτε επίσης:

ΕΕΠ – ΕΒΠ αιτήσεις: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στις ΠΔΕ – Από 08/05 έως 07/06/2019

 

Ερώτηση 9

Η ΑΣΠΑΙΤΕ μοριοδοτείται ως Σεμινάριο σύμφωνα με την Επισήμανση της Προκήρυξης;  “Στην   περίπτωση που τίτλοι με τους οποίους πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των υποψηφίων(Παράρτημα Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ) αποτελούν, ταυτόχρονα, και κριτήριο μοριοδότησης (κατά το Κεφάλαιο Γ΄της παρούσης), μοριοδοτούνται”.

Απάντηση

Ναι η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να μοριοδοτηθεί ως Σεμινάριο αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις μοριοδότησης.

Δείτε επίσης:

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: 31 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων

Ερώτηση 10

Η άριστη γνώση Αγγλικής από Μεταπτυχιακό π.χ. στη Βουλγαρία μοριοδοτείται;

Απάντηση

Μοριοδοτείται ότι περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, της Προκήρυξης.

Ερώτηση 11

Τι θα γίνει με τις Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ των ΑμεΑ και με τις Βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ, που δίχως ευθύνη των αιτούντων καθυστερούν;

Απάντηση

Για τις Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ παρακαλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να καταγράψουμε τις περιπτώσεις και να αποτανθούμε ξανά στο Υπουργείο. Για τον ΔΟΑΤΑΠ έως τώρα δεν το συζητάει το Υπουργείο.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ Δ. Παπαευθυμίου

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε το Μέρος Α των Διευκρινήσεων

Δείτε τα ΦΕΚ και τις Προσκλήσεις για αίτηση

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

ΕΕΠ – ΕΒΠ αιτήσεις: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στις ΠΔΕ – Από 08/05 έως 07/06/2019

Υποβολή δικαιολογητικών εκπαιδευτικών για διορισμούς: Από 2 έως 30 Μαΐου στις Δ/νσεις Εκπ/σης – Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

39 Σχόλια

 1. Κωστας σε

  Φωτοτυπια δελτιου ταυτοτητας, προυπηρεσιες σε δημοσια σχολεια, παιδαγωγικη καταρτιση, πιστοποιητικο στρατολ καταστασης που τα εμφανιζει ολα ο ΟΠΣΥΔ και επικυρωμενα, πρεπει να τα αναφερουμε στην 1η ενοτητα;

 2. Ζήσης Κ σε

  Ερώτηση 10 Η άριστη γνώση Αγγλικής από Μεταπτυχιακό π.χ. στη Βουλγαρία μοριοδοτείται;

  Απάντηση Μοριοδοτείται ότι περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ,

  Κύριε Βούγια γιατί δεν διαβάζεται τις ερωτήσεις και παίζεται με τον πόνο μας;; Σας ρώτησα συγκεκριμένα και αναλυτικά την διαφορά ενός μεταπτυχιακού Βουλγαρίας με πρόγραμμα σπουδών στα Βουλγαρικά και ένα αντίστοιχο μεταπτυχιακό Βουλγαρίας με πρόγραμμα σπουδών στα Αγγλικά!!! Το ένα ζητάει μοριοδότηση Βουλγαρικής και το άλλο μοριοδότηση Αγγλικής γλώσσας!!! ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΙΙ… ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ???? Ο ΑΣΕΠ στο παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας δεν το διευκρινίζει αν αφορά μεταπτυχιακά όπου η μοριοδότηση πάει στην μητρική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα όπου π.χ στην δικιά μας περίπτωση είναι τα Αγγλικά. Αφορά πολλούς συναδέλφους η ερώτηση και σας παρακαλώ να δίνετε την ίδια βάση σε όλες τις ερωτήσεις.. Και για το προφανές διαβάστε λιγο το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας μήπως εμείς έχουμε πρόβλημα ερμηνείας!

  Με εκτίμηση

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Δεν παίζω με κανενός τον πόνο κύριε. Δεν είμαι το ΑΣΕΠ, δεν είμαι το Υπουργείο, δεν διορίζω, δεν προσλαμβάνω. Σε ότι γνωρίζω απαντώ και μεταφέρω ερωτήματα ως Αιρετός ΚΥΣΕΕΠ στο Υπουργείο. Ε λοιπόν στην ερώτησή μου σήμερα επί του θέματος σας το Υπουργείο απήντησε: “Μοριοδοτείται ότι περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, της Προκήρυξης” – Και κάτι τελευταίο…Μιλάτε απρεπώς και δεν θα ήθελα κι εγώ να ανταποδώσω. Γι αυτό να είσθε προσεκτικότερος την επόμενη φορά. Δεν είμαι υπάλληλός σας.

 3. Βασιλης σε

  Η προυπηρεσια που φαινεται στον ΟΠΣΥΔ, οπως και η τρεχουσα/φετινη, θα πρεπει να καταγραφει στην 1η υποενοτητα της αιτησης; Θα πρεπει να γραψουμε και το συνολο των μηνων υπολογισμενο μεχρι 25/05/2019 (για εκπαιδευτικους); Ευχαριστω!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θα χρειασθεί επίσημη διευκρίνηση. Προσωπικώς νομίζω πως πρέπει να καταγραφεί στην 1η υποενότητα ως σύνολο, αλλά δεν ξέρω τι θέλουν οι του Υπουργείου ακριβώς.

 4. ΖΗΣΗΣ σε

  Συγγνώμη για το ειρωνικό ύφος μου ήταν κακιά στιγμή. Αλλά είναι η τρίτη φορά που σας κάνω ακριβώς την ίδια ερώτηση και ξεκάθαρη απάντηση δεν μας δώσατε. Τουλάχιστον σας ευχαριστούμε για ότι κάνατε μέχρι τώρα!

  Με εκτίμηση

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καταλαβαίνω το άγχος και την αγωνία, αλλά εδώ μιλάμε για πάρα πολλά ερωτήματα στα περισσότερα των οποίων δεν γνωρίζει να απαντήσει το Υπουργείο. Ελπίζω με την πάροδο των ημερών να πάρουμε απαντήσεις. Επίσης το ΑΣΕΠ πρέπει να απαντήσει σε πολλά εξ αυτών.

 5. Τέζα Αρετη σε

  Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να τα σκαναρουμε και να τα περάσουμε στο μητρώο του Ασεπ;

 6. ΖΗΣΗΣ σε

  Το ξέρω κύριε Βούγια ειλικρινά ζητάω και παλι συγγνώμη!! Είστε ο μοναδικός που δίνει πραγματικό αγώνα επι σειρά ετών και το έχετε αποδείξει πολλάκις! Γι’αυτό και σας αγαπάει πολύ και βασίζεται σε εσάς. Ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που καταβάλλεται.

  Με εκτίμηση

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Προσπαθώ όσο μπορώ για όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν το γραφειοκρατικό τέρας της χώρας μας.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Μόλις πληροφορήθηκα και μένει να επιβεβαιωθεί πως το ΑΣΕΠ ζητά βεβαίωση για την Αγγλική του Μεταπτυχιακού Βουλγαρίας επικυρωμένη από δικηγόρο.

 7. Εύα Χουλιαρά σε

  Καλησπέρα σας κύριε Βούγια,

  Σας ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο και το χρόνο που ξοδεύετε για να μας κρατάτε πάντα ενήμερους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση 7 όσον αφορά στον πρώτο σκέλος “Οι επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο ή θέλουν επιπλέον επικύρωση ή και εκ νέου μετάφραση από δικηγόρο;”
  Επίσης σε ότι έχει να κάνει με μεταπτυχιακά από Κύπρο, αναγνωρισμένα από το Δοαταπ, οφείλουμε να καταθέσουμε μαζί με την αναγνώριση από το Δοαταπ, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (μιας και πρόκειται για ιδιωτικό Πανεπιστήμιο) ή αρκεί απλή φωτοτυπία; Επίσης, η αναγνώριση από το Δοαταπ πρέπει να είναι σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή και πάλι αρκεί απλή φωτοτυπία (μιας και ο Δοαταπ είναι δημόσιος φορέας);

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Κατά την εκτίμηση των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν και των παρελθόντων ετών. Για το πρώτο σκέλος δεν απάντησαν. Τώρα για τον ΔΟΑΤΑΠ μιας και είναι Δημόσιος Φορέας νομίζουμε πως δεν χρειάζεται επικύρωση. Αλλά εμείς νομίζουμε…

 8. Τερεζη Σ. σε

  Γεια σας.Εχω πτυχίο ΦΠΨ και μεταπτυχιακό Ειδική αγωγή-λογοθεραπεία-συμβουλευτική του ΕΚΠΑ.Λογω συγκυριών κανω πρώτη φορά χαρτιά αν κ εχω τελειώσει απο το 2011.Εκανα εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ κατέθεσα χαρτιά την Παρασκευή στην δευτεροβάθμια απλα τωρα είδα οτι μπορω να κανω αίτηση και για Εεπ.Η ερώτηση μου ειναι η εξής:επειδη καποια έγγραφα δεν φαίνονται ακομα επικυρωμένα σε ΟΠΣΥΔ γιατι τωρα τα πηγα,για να παω στην περιφέρεια να περιμενω να περαστούν για να τα βάλω στην αίτηση ως επικυρωμένα κ να μην τα καταθέσω εκ νέου η πρεπει να καταθέσω και εκει ολα τα έγγραφα;

  Σας ευχαριστω για τον χρόνο σας

 9. ΗΛΙΑΣ ΚΛΗΜΟΣ σε

  Έχω καταθέσει το μεταπτυχιακό στην εδική (ιταλικό) και δουλεύω εδώ και χρόνια…Τώρα για την απόδειξη της επάρκειας στα ιταλικά, πρέπει να το ξανά προσκομίσω;Και αν ναι, θέλει πάλι και την αναγνώριση από τον δοατάπ;;;Θέλει μόνο την αναγνώριση από τον δοατάπ;;;Γνωρίζετε;;;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καταθέστε το ξανά. Βάλτε και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Δεν χάνετε κάτι.

 10. Ευαγγελια Κασνακιδη σε

  Καλημέρα σας… Θα ήθελα να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση για τα σεμινάρια. Μοριοδοτουνται μονο αυτά της ειδικής αγωγής η’ και όλα όσα είναι ανω των 300 ωρών απο δημόσιο πανεπιστήμιο όπως αναφέρει η προκυρηξη? Συγκεκριμενα, είμαι κοινωνική λειτουργός κ έχω κανει ενα σεμινάριο 420 ωρων στην Παιδοψυχολογια- Παιδοψυχιατρικη στο πανεπιστήμιο Αιγαίου… Θα μοριοδοτηθει?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρονο σας…

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ολα μοριοδοτούνται ανεξαρτήτως ειδικής αγωγής. Δεν αναφέρει κάτι η Προκήρυξη και ο νόμος.

 11. Δήμητρα σε

  Γεια σας Κύριε Βούγια, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Για 3 σχολικά έτη ήμουν παραλληλη στήριξη, σε παιδί στο φάσμα του αυτισμού, σε Γυμνάσιο τυπικής εκπαίδευσης αλλά σε ιδιωτική βάση. Εχω τις βεβαιώσεις από το Γυμνάσιο και από τον Σύλλογο διδασκόντων ότι ημουν η ειδική βοηθός του συγκεκριμένου μαθητή. Μπορεί να θεωρηθεί ως προυπηρεσια?

  Υ.Γ.
  Τότε ήμουν μέλος του Συλλόγου αυτισμού της πόλης μου. Απο’κει με επέλεξαν οι γονείς για να είμαι παράλληλη στήριξη του παιδιού τους.

  Ευχαριστώ.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, μοριοδοτείται η πραγματική δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία με εργοδότη το Υπουργείο Παιδείας.

 12. Σ.Ν. σε

  Αγαπητέ κ. Βασίλη, λέτε στην 11: “Για τον ΔΟΑΤΑΠ έως τώρα δεν το συζητάει το Υπουργείο.” Επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ποια συγκεκριμένα πρόσωπα από το υπουργείο δεν συζητάνε για το ΔΟΑΤΑΠ και την κατάθεση βεβαίωσης ως προσωρινή λύση; (όπως ίσχυε και με άλλη προκήρυξη Κ/2019). Υπάρχει δε και ρατσισμός γιατί για τα ελληνικά πανεπιστήμια αρκεί προσωρινά βεβαίωση διεκπεραίωσης μαθημάτων αντί πτυχίου.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, δεν είναι θέμα προσώπων είναι θέμα επιλογών του Υπουργείου Παιδείας. Αρμοδίως αποτανθήκαμε στο αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 13. Τερεζη Σ. σε

  Γεια σας και παλι,

  Μια ακομα ερώτηση, τις αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα θα τα καταθέσουμε στις κατα τόπους περιφέρειες (πχ δυτικής Αττικης) η υπαρχει μια κεντρική διευθυνση όπου θα κατατεθούν;
  Ποιο τμήμα της εκάστοτε περιφέρειας ειναι αρμόδιο για να απευθυνθούμε;

  Ευχαριστω πολυ και παλι

 14. πολυζου λελουδα σε

  καλησπερα,θα ηθελα να σας ρωτησω παρακαλω γιατι κανενας δεν μου εχει απαντησει με βεβαιοτητα μεχρι στιγμης..εχω δυο κωδικους πλεον στο οπσυδ πε30κοινωνικων λειτουργων για το εεπ και πε87,06 για το εαε..θα χρειαστει να καταθεσω δυο διαφορετικες αιτησεις δικαιολογητικων μια στην δ.ε και μια σε καποια συγκεκριμενη περιφερεια??επισης μπορω να καταθεσω τα χαρτια μου σε οποιαδηποτε περιφερεια η πρεπει να μεταβω στην περιφερειακη ενοτητα που με ενδιαφερει?γιατι δεν εχω καταλαβει οσο αναφορα το εεπ θα δηλωθει μετεπειτα η περιφερεια που μας ενδιαφερει?!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, μπορείτε να καταθέσετε σε οποιαδήποτε περιφέρεια θέλετε. Σε ΠΔΕ ως ΕΕΠ και σε ΔΠΕ η ΔΔΕ ως εκπαιδευτικός.

 15. πολυζου λελουδα σε

  για να γινω πιο σαφης εγω εργαζομαι στην δραμα αλλα ως εεπ ενδιαφερομαι για την περιφερεια αιγαιου.δεν υπαρχει προβλημα να καταθεσω τα χαρτια μου στην κομοτηνη εφοσον δεν ειναι αυτη η περιφερεια της επιλογης μου σωστα?!επισης αφου εχει γινει ενιαιο το συστημα των ειδικοτητων μεσω του οπσυδ δεν θα ειναι σαν να εχω καταθεσει 2φορες τα ιδια δικαιολογητικα εκτος της προυπηρεσιας??

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Επαναλαμβάνουμε. Το ΕΕΠ υποβάλει αίτηση σε όποια ΠΔΕ επιθυμεί και οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ σε όποια ΔΔΕ, ΔΠΕ επιθυμούν. Κατά τα λοιπά μελετήστε προσεκτικά τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ και τις Προσκλήσεις του Υπουργείου.

 16. Βασιλης σε

  Καλησπερα,
  Οι εκπαιδευτικοι καθηγητικων σχολων γραφουμε στην 1η υποενοτητα: πτυχια, μεταπτυχιακα, προυπηρεσιες συν την τρεχουσα, παιδαγωγικη καταρτιση (αν κ δεν μοριοδοτειται σε εμας και δινεται αυτοματα με το πτυχιο μας) και ελληνομαθεια (λογω πτυχιου ελληνικου ΑΕΙ) που ειναι καταχωρισμενα στον ΟΠΣΥΔ; Γραφουμε και βαθμο πτυχιου και μηνες προυπηρεσιας υπολογισμενους μεχρι και 25/05/2019;
  Ευχαριστω!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Γράψτε τα κι αυτά. Ετσι κι αλλιώς θα τα περάσουν οι υπάλληλοι σ αυτό που θεωρούν σωστό σημείο στο ΟΠΣΥΔ.

 17. Εβπ σε

  Κύριε Βουγια καλησπέρα, Υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά την φετινή προϋπηρεσία για το αν θα πρέπει να προσκομισουμε κάποιο έγγραφο στην ΠΔΕ , ενώ ήδη έχει περαστεί στον οπσυδ η φετινη προυπηρεσια; Ευχαριστώ πολυ.

 18. Γιάννης Μ. σε

  Καλησπέρα κ. Βούγια, η προϋπηρεσία από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που έχουν γίνει σε ΕΕΕΕΚ προσμετράται;

 19. Κλεόπας Αναγνώστου σε

  Καλησπέρα σας κύριε Βούγια,
  για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας του έτους 2018-19 θα λάβουμε ως καταληκτική ημερομηνία την ημερομηνία που λήγουν οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ ή αυτή που λήγουν στις Διευθύνσεις, δηλαδή θα μετρήσουμε μέχρι 24/5 ή ως 30/5; Επίσης, θα προσμετρηθούν και οι προϋπηρεσίες της Γενικής Αγωγής στο σύνολο της προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή;

 20. Σπανούδης Γιώργος σε

  Κύριε Βούγια καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας παρέχεται. Σε μερικές προϋπηρεσίες που μας έχουν χορηγηθεί από τις ΠΔΕ δεν αναγράφει αναπληρωτής πλήρους ωραρίου αλλά εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου. Έχουν ισχύ ή θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες που να γράφει αναπληρωτής; Επίσης δεν αναγράφει τη δομή π.χ. Ειδική Αγωγή αλλά Ειδικό σχολείο ή εεεεκ. Είμαι καλυμμένος;

 21. Νικη Γιαννούλη σε

  Καλησπέρα σας κ. Βούγια,
  δουλεύω τα τελευταία χρόνια σε ΕΠΑΛ. Ωστόσο έχω προυπηρεσία 1 χρόνου ως ΠΕ25.
  Στην πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ αναφέρεται, οτι για την μοριοδότηση προϋπηρεσίας αναπληρωτή του κλάδου ΕΕΠ που δεν είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ απαιτείται προσκόμιση του ΣΥΝΟΛΟΥ των βεβαιώσεων προυπηρεσίας των προηγούμενων σχολικών ετών.
  Επομένως τα καταθέτω στην Περιφερειακή Διεύθυνση όλα από την αρχή, παρόλο που φαίνονται ήδη;
  ή μόνο το συγκεκριμένο έγγραφο.
  Σας ευχαριστώ πολύ

Γράψτε μία απάντηση