Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Πρότυπων ή Πειραματικών | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Πρότυπων ή Πειραματικών: Αναφορικά χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Πρότυπων ή Πειραματικών

Διευκρινίσεις εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών.

Σύμφωνα μ αυτές η Πρόσκληση αφορά μόνο στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας γενικής εκπαίδευσης και δεν απευθύνεται στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας και στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ– ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποίαν καλούνται οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας γενικής εκπαίδευσης και δεν απευθύνεται στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα πρόσκληση εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 22631/Δ6/26-02-2021 (Β΄ 776) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χαρακτηρισμού δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η τελευταία είχε εκδοθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 11-14, και ιδίως του άρθρου 13, του ν.4692/2020 (Α΄ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ) περιλαμβάνονται στο Κεφ. Δ (άρθρα 16-21) του ν.4763/2020 (Α΄ 254) και ιδιαίτερα στα άρθρα 17 και 21, τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία ίδρυσης των Π.ΕΠΑΛ και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις έκδοσης των κανονιστικών πράξεων ίδρυσης και χαρακτηρισμού Π.ΕΠΑΛ, αντίστοιχα.

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Δείτε επίσης

Νόμος 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και ΔΒΜ-ΦΕΚ A 254-21.12.2020
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020
 Καταγραφή ύλης Γυμνασίου-Λυκείου | Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση