Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής από το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής από το ΥΠΑΙΘ: Μετά την έκδοση της απόφασης τροποποίησης των κριτηρίων συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης

Διευκρινίσεις κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την εκδοθείσα απόφαση τροποποίησης των κριτηρίων συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Το ΥΠΑΙΘ διευκρινίζει πως:

Η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με νόμο (Ν.4589/2019, άρθρο 65, παρ. 1β) και που έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

 • Εφαρμόζει την Υ.Α. του 2007.
 • Δεν μετέβαλε το κριτήριο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
 • Παραμένει ως υποχρεωτική η Πρακτική Άσκηση που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS και αποσαφηνίζονται απλώς οι ώρες στις οποίες οι ανωτέρω πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν, με βάση το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

______________

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις για τις ώρες πρακτικής άσκησης του ΥΠΑΙΘ

Κατόπιν της ανησυχίας που έχει εκδηλωθεί από μερίδα φοιτητών με αφορμή την έκδοση απόφασης τροποποίησης των κριτηρίων συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας , διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Από το 2007 προβλέπεται ότι μία (1) πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας (βλ. παρ. 1 του άρθρ. 1 της ΥΑ Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 ΥΑ «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων», ΦΕΚ Β΄1466). Από το 2019 έχει οριστεί ότι

«Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε….»

(βλ. πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της ως  άνω ΥΑ την αριθμ. 52425/Ζ1/05-4-2019 Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 1152)

Το 2019 συστάθηκε με νόμο (Ν.4589/2019, άρθρο 65, παρ. 1β)

Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Η Επιτροπή θέλησε να διευκρινιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ο φόρτος εργασίας που απαιτείται σε επίπεδο πρακτικής άσκησης προκειμένου να μπορεί ένα ΠΜΣ να θεωρηθεί ως συναφές με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Έτσι ορίστηκε ότι

«ε. Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε…»

(βλ. ΥΑ αριθμ. 89938/Ζ1/23-7-2021 ΥΑ  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών  και  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας).

Η Επιτροπή επομένως εφαρμόζει την ΥΑ του 2007.

Δεν μετέβαλε το κριτήριο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Παραμένει ως υποχρεωτική η Πρακτική Άσκηση

που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS και αποσαφηνίζονται απλώς οι ώρες στις οποίες οι ανωτέρω πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν, με βάση το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

που, παρά τις διατάξεις που ισχύουν από το 2007, αποκλίνουν από τις  ρυθμίσεις του ανωτέρω ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων κατά την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών τους, οφείλουν να προσαρμοστούν στις σχετικές διατάξεις.

Δείτε σχετικά

Τροποποίηση απόφασης κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ-Σχολική Ψυχολογία σε 5 σημεία

Δείτε επίσης

Απόφαση κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία: Ερώτηση στη Βουλή

Δείτε

 

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας
1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
7) Η 6η Τροποποίηση
8) Η 7η Τροποποίηση
9) Η 8η Τροποποίηση
10) Η 9η Τροποποίηση
11) Η 10η Τροποποίηση
12) Η 11η Τροποποίηση
13) Η 12η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Πριν φύγετε

 Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Τρόπος διδασκαλίας-Σχέδιο δράσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

 1. Λυκίνος σε

  Άλλα λόγια να…

  Η ΥΑ του 2007 μιλάει για εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες, έτσι όπως αυτές συνίστανται από ώρες φόρτου εργασίας: παραδόσεις, σεμινάρια, εξετάσεις, πρακτικές, εργασίες, ατομική μελέτη κλπ. 

  Η τροποποιητική των κριτηρίων συνάφειας ΥΑ, με ΦΕΚ στις 13.08.21, αναφέρει ΡΗΤΑ την απαίτηση 300 ΩΡΩΝ σε ΣΧΟΛΕΙΑ.

  Άλλο το ένα, άλλο το άλλο…

  Απόδειξη ότι το ίδιο το ΥΠΑΙΘ στην ΥΑ υπ’ αριθμ. 54929/Ζ1 (ΦΕΚ 1217/Β/10-04-19), είχε αναγνωρίσει τη συνάφεια “ένα σωρό” μεταπτυχιακών τα οποία δεν προέβλεπαν αυτές τις 300 ώρες στα σχολεία, επειδή ακριβώς είχε επικαλεστεί τα κριτήρια συνάφειας της ΥΑ υπ’ αριθμ. 52425/Ζ1  (ΦΕΚ 1152/Β/05-04-19),  στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ακριβώς σε εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες, αλλά επ’ ουδενί σε συγκεκριμένο αριθμό ωρών στα σχολεία.

  Τώρα, όμως, το Υπουργείο ερμηνεύει και τους δύο νόμους κατά πώς το εξυπηρετεί και δεν μας τιμά με  άλλες διευκρινίσεις.

  Παραμένουμε λοιπόν  να αγωνιούμε όσοι τελειώσαμε με 200 ώρες ΠΑ πρν από τις 13.08.21, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η ισχύς της επίμαχης απόφασης, όπως καθαρά αναγράφεται στο κείμενό της, μήπως, ενόψει των καινούργιων Πινάκων της ΕΑΕ, όπως θα συνταχθούν κάποτε μέσα στο 2022, το ΥΠΑΙΘ ερμηνεύσει πάλι δημιουργικά τους νόμους και δεν μας τελικά αναγνωρίσει τη συνάφεια!

  Και όσοι εντάχθηκαν στους νυν ισχύοντες πίνακες ΕΑΕ, χάρη σε μεταπτυχιακά που πιστώθηκαν τη συνάφεια με εκείνες τις δύο παραπάνω αποφάσεις του 2019; Χάνουν τη συνάφεια; Ή ό,τι έγινε, έγινε και θα γίνει εξαίρεση για όσους πρόλαβαν και μπήκαν και άλλες… δημιουργικές νομοθεσίες;
  Και μέχρι να βρούμε (;) το δίκαιό μας εμείς, οι άλλοι, στα δικαστήρια…

  Χάος! Αλλά το Υπουργείο δεν έκρινε ότι χρειάζονται και άλλες διευκρινίσεις!

Γράψτε μία απάντηση