Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις λειτουργίας ΑΕΙ: Ως προς την εφαρμογή της 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚYA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις λειτουργίας ΑΕΙ-Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707).

Διευκρινίσεις λειτουργίας ΑΕΙ

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707)

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707) ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και εξής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Οργάνωση θεωρητικών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι.

Β. Οργάνωση εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι.

Γ. Δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο

Δ. Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ως προς την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κοινοποίησή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ε. Τηλεδιάσκεψη συλλογικών οργάνων

ΣΤ. Ευπαθείς ομάδες

Ζ. Υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της υπ’αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707)

Υπενθυμίζεται

ότι τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. δύνανται να λάβουν αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́3707), σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707), το περιεχόμενο της οποίας είναι εφαρμοστέο και δεσμευτικό για όλα τα Α.Ε.Ι..

Δείτε Διευκρινίσεις λειτουργίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

Δείτε σχετικά

Λειτουργία ΑΕΙ-Μέτρα κατά κορονοϊού: ΦΕΚ με ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

Δείτε επίσης

Πρωθυπουργός για σχολεία: Η εμπειρία λέει πως πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν και όχι τα πρώτα
 Συνάντηση Φίλη-Τζούφη με τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση