Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνέχεια του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/04-06-2020.

Διευκρινίσεις επί του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/04-06-2020 απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), με κοινοποίηση στις ΔΠΕ και ΔΔΕ της χώρας το ΥΠΑΙΘ, αναφορικά με τις οριστικές τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι ειδικά οι προϋπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 και στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 λαμβάνονται υπόψη στις μεταθέσεις ανεξάρτητα από τη μισθολογική αναγνώριση, εφόσον όμως αναγνωρίζονται ως δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Δείτε το έγγραφο
Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Μαρούσι, 04/06/2020

Αριθ. πρωτ.: 68801/Ε4

Θέμα: Διευκρίνιση επί του εγγράφου για τις οριστικές τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σχετ: Το αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/04-06-2020 έγγραφο.                                                                                          ,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου για τις οριστικές τοποθετήσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού βοηθητικού Προσωπικού, διευκρινίζεται ότι ειδικά οι προϋπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 και στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 λαμβάνονται υπόψη στις μεταθέσεις ανεξάρτητα από τη μισθολογική αναγνώριση, εφόσον όμως αναγνωρίζονται ως δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Διευκρίνιση για οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

Υπενθυμίζουμε το αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/04-06-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Θέμα: Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.

 Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι: Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν (1)

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα (2)

Δείτε τη συνέχεια εδώ

Δείτε σχετικά

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΠΔΕ ΑΜΘ-Εγγραφο ΠΔΕ Πελοποννήσου

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Δημοσιεύθηκε το Ψηφισθέν νομοσχέδιο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση