Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Παιδείας: Εναρξη λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Εναρξη λειτουργίας – Αρμόδια και για όσους φορείς εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΑΙΘ.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΡΘΡΟ 1
Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό, καθώς και των υπαγόμενων σ’ αυτήν Γραφείων, επιπέδου Τμήματος, ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 2
Παύση λειτουργίας υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει η λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτήν, Τμήματος Α’ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης και Τμήματος Β’ Διενέργειας Ελέγχων.

Η υφιστάμενη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παραδίδει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της νέας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές της, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και το στάδιο στο οποίο εκκρεμούν.

ΑΡΘΡΟ 3
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου και εποπτευόμενοι φορείς.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 1 είναι αρμόδια και για όσους φορείς εποπτεύονται από το Υπουργείο και δεν τους παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα σύστασης και έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη ισχύος.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου έχουν τους ακόλουθους στόχους

(α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

(β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),

(γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,

(δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(ε) τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

Δείτε επίσης

Ζαχαράκη για επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Θα “τρέξει” μέχρι τον Φεβρουάριο-20 ώρες για 180.000 εκπ/κούς
Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία
Τροπολογία για εκλογές αιρετών: Εξουσιοδότηση σε Υπουργό Παιδείας καθορισμού εκλογικών διαδικασιών-Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ
 Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη σε Ρόδο και Χάλκη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση