Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ: Από τη Πρυτανεία κάθε Πανεπιστημίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ: Έπειτα από την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Το απόγευμα της Τρίτης (10/03/2020) ο Υπουργός Υγείας, κος Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών δομών και των Πανεπιστημίων για 15 ημέρες, λόγω του κορονοϊού.

Παράλληλα δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ B 783 – 10.03.2020 και ΦΕΚ B 782 – 10.03.2020 οι σχετικές Κυβερνητικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έπειτα από τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Ακολουθούν αναλυτικά οι διευκρινιστικές ανακοινώσεις κάθε Πρυτανικής Αρχής των Πανεπιστημίων, με συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε περίσταση.

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΥΠΑΙΘ και του Υπουργείου Υγείας αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 14 ημέρες.

1. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.
2. Η διοικητική λειτουργία των ακαδημαϊκών τμημάτων συνεχίζεται κανονικά.
3. Η λειτουργία του ΕΛΚΕ συνεχίζεται κανονικά.
4. Οι υπηρεσίες σίτισης και στέγασης λειτουργούν κανονικά.
5. Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΠΘ θα παραμείνουν σε λειτουργία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ερευνητική διαδικασία. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων και των ερευνητικών προγραμμάτων να απασχολούν το ελάχιστο μη μόνιμο προσωπικό των εργαστηρίων και μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πρυτανεία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλει τη λειτουργία του από τη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία

Β. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΑΠΘ
Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως γενική συνέλευση τομέα, τμήματος κλπ)

Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΔΕΚ)

Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Δ. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τις επόμενες ημέρες, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ, η σίτιση θα γίνεται από ειδικά σημασμένα σημεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11.00 έως τις 20.00.

Όσοι/όσες από το προσωπικό του Αριστοτελείου ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της ιατρού εργασίας (2310 995569), μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ΄οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους.

Για τους γονείς που θα παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών θα υπάρξει ειδική μέριμνα όσον αφορά την απουσία από την εργασία τους. Για το συγκεκριμένο μέτρο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Τέλος, για ακόμη μια φορά συστήνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πάντα με βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Πρυτανεία Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Τετάρτη 11/3/2020 και για χρονικό διάστημα 14 ημερών.

Ως εκ τούτου αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία,
Β. Οι συναθροίσεις στη βιβλιοθήκη, στο εστιατόριο, στα εργαστήρια, στις αίθουσες Η/Υ κ.λπ.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

Α. Η λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών υπηρεσιών,
Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες,
Γ. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και σε αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), σχετικά με την επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

1. Απαγορεύονται προσωρινά, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020:

α) όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εργαστηρίων, των αναγνωστηρίων, του φοιτητικού εστιατορίου και του κυλικείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού,

γ) οι τελετές, οι ημερίδες, τα συνέδρια, τα σεμινάρια, οι συναυλίες και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, για το Πανεπιστήμιό μας, με μέριμνα της Πρυτανείας, η σίτιση θα πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις ώρες που παρέχονται γεύματα, με διανομή σε συσκευασία μίας χρήσεως (πακέτο). Η προσέλευση για την παραλαβή των πακέτων, θα γίνεται από την εξωτερική είσοδο του Εστιατορίου.

2. Από τις ανωτέρω προσωρινές απαγορεύσεις εξαιρούνται:

α) Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως Συνέλευση Τμήματος, Σύγκλητος κλπ),

β) Οι ερευνητικές δραστηριότητες,

γ) Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),

δ) Η λειτουργία της φοιτητικής εστίας για τη στέγαση των φοιτητών.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της ιατρού εργασίας (ltsirigoti@yahoo.gr, 2310891610), μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ’ οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενό τους.

Υπενθυμίζουμε τη σοβαρότητα της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευθύνης που αφορά τον καθένα, όσον αφορά την πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, αναστέλλεται από τη Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες η εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η αναστολή αφορά στα εξής:

1. τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,
2. τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και
3. των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

1. οι διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος,
2. οι ερευνητικές δραστηριότητες,
3. η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και
4. η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, για την απαγόρευση λειτουργίας όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και όλων των βαθμίδων, για 14 ημέρες, από τη Τετάρτη, 11-3-2020, μέχρι την Τρίτη, 24-3-2020, για την πρόληψη εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει την απαγόρευση λειτουργίας για 14 ημέρες των Πανεπιστημίων και περιλαμβάνει α) το εκπαιδευτικό έργο (μαθήματα, εργαστήρια και κλινικές) και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

Από την απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ εξαιρούνται:

α) Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες,
β) Οι ερευνητικές δραστηριότητες,
γ) Η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και
δ) Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

Η σίτιση των φοιτητών από τη Τετάρτη, 11-3-2020, μέχρι την Τρίτη, 24-3-2020, θα γίνεται με την παραλαβή των γευμάτων σε πακέτο από εστιατόρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από τη διοίκηση γίνεται γνωστό ότι σήμερα προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας και η σχολαστική τήρηση των κανόνων πρόληψης της διάδοσης του κορονοϊού. Όλα τα φοιτητικά θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου θα ρυθμιστούν από τη διοίκηση και τη Σύγκλητο, όταν οι συνθήκες ασφαλείας επανέλθουν.

Τέλος, με απόφαση της Διοίκησης θα ενταθούν οι απολυμάνσεις όλων των χώρων της Πανεπιστημιούπολης και θα ληφθούν ειδικά μέτρα για γονείς παιδιών που παραμένουν στα σπίτια μετά το κλείσιμο και των παιδικών σταθμών, σχολείων και γυμνασίων.

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες.

Γίνεται γνωστό ότι, εν αναμονή σχετικής υπουργικής απόφασης, τη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μετά την ανακοίνωση, σχετικά με την αναστολή λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων από αύριο και για 14 ημέρες, διευκρινίζεται ότι:

Αναστέλλεται η λειτουργία:

Των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.
1. Των αναγνωστηρίων των βιβλιοθηκών.
2. Των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3. Των κυλικείων και των εστιατορίων.

Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται με διανομή ατομικών πακέτων φαγητού εκτός των εστιατορίων στις πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα.

Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται:

1. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες,
2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες,
3. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Πρυτανεία Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης – απόφασης του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναστέλλει τη λειτουργία του από αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται:

1. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.
2. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΔΠΘ σε όλες τις πόλεις έδρες του.
3. Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως έχει ανακοινωθεί.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

1. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Τομέα, κ.λπ.).
2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή του μη μόνιμου προσωπικού.
3. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
4. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών.
5. Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τις επόμενες ημέρες και μέχρι επόμενη ενημέρωση, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΔΠΘ, η σίτιση θα γίνεται από τις Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες (Κομοτηνή στην Π. Τσαλδάρη, στην Αλεξανδρούπολη στην Νέα Χηλή, στην Ξάνθη στο κέντρο της πόλης και στην Ορεστιάδα στην φοιτητική εστία) με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11.00 έως τις 20.00.

Όσοι/όσες από το προσωπικό του ΔΠΘ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας του ΔΠΘ, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ ́οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους. Για τους γονείς που αποδεδειγμένα είναι αναγκαίο να παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών τους, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση (πρόβλεψη για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού).

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη για το σύνολο της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πρυτανεία Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Το ΕΚΠΑ θα παραμείνει κλειστό για τις ημέρες Πέμπτη 12/03 και Παρασκευή 13/03, ώστε να γίνει απολύμανση των διοικητικών υπηρεσιών και των χώρων εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.

2. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, αναμένονται οι οδηγίες για επιπλέον άδεια του προσωπικού, λόγω της φύλαξης των παιδιών στο σπίτι, καθώς και για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

3. Σε επικοινωνία με την εταιρεία σίτισης των φοιτητών, θα ανακοινωθούν εναλλακτικοί τρόποι διανομής του φαγητού.

4. Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Αντιπρύτανη Αθανάσιο Τσακρή είναι ένα από τα κέντρα αναφοράς για τον εργαστηριακό έλεγχο του Covid-19. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Εργαστηρίου είναι 210-7462011 και 210-7462140.

5. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα σχετικά με την λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών και για τον Covid-19 στα εξής: email επικοινωνίας rector@uoa.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3689770, 210-3689771 και 210-3688768.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Πρυτανεία Ιόνιου Πανεπιστημίου

Από την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνεται ότι μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν έχουν ανιχνευτεί/ταυτοποιηθεί κρούσματα κορωνοϊού στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος.

Με βάση, όμως, την υπ’ αριθ. πρωτ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 /10.03.’20 Κοινή Υπουργική απόφαση, και σε εφαρμογή της, απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 ως ακολούθως:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις ανωτέρω δομές και

γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Ειδικά με το θέμα της σίτισης των δικαιούχων φοιτητών, θα πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις ώρες που παρέχονται γεύματα, με διανομή σε συσκευασία μίας χρήσεως (πακέτο). Η προσέλευση για την παραλαβή των πακέτων, θα γίνεται από την εξωτερική είσοδο του Εστιατορίου.

Σημειώνεται ότι από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Η Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου παρακολουθεί συστηματικά το εν λόγω ζήτημα σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και θα σας κρατάει ενήμερους για κάθε νεώτερη εξέλιξη του.

Τέλος, συστήνεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πάντα με βαθύ αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 783/10.3.20 (τ. Β’), σχετικά με την “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020”, το οποίο προβλέπει:

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων, από τη Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται, μέχρι και τις 25 Μαρτίου, οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού.

Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚΕ, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά, οι ερευνητικές δραστηριότητες και η λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών, ιδιόκτητων και εκμισθωμένων. Όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βιβλιοθήκης, των Γυμναστηρίων και των κοινόχρηστων αιθουσών, θα προσέλθουν κανονικά στην εργασία τους. Σε περίπτωση ρύθμισης για τους εργαζόμενους γονείς ανήλικων τέκνων θα υπάρξει νεότερη σχετική με το θέμα ανακοίνωση.

Ειδικότερα: στα εστιατόρια το φαγητό θα διανέμεται αποκλειστικά σε πακέτο. Το κεντρικό κυλικείο στο Ρέθυμνο και τα κυλικεία Βιολογίας, Ιατρικής και Επιστήμης Υπολογιστών στο Ηράκλειο θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν κανονικά τα πτυχία τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Γενικές Συνελεύσεις Τομέων, Συνελεύσεις Τμημάτων και Σχολών, Πρυτανικό Συμβούλιο και Σύγκλητος θα διεξαχθούν κανονικά.

Ο προγραμματισμός του εξαμήνου και άλλες πιθανές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν, αφού ληφθεί υπόψιν το σύνολο των παραγόντων που συγκροτούν μιαν οπωσδήποτε έκτακτη συνθήκη.

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ B 783 – 10.03.2020

Δείτε εδώ το ΦΕΚ B 782 – 10.03.2020

Δείτε επίσης

Κικίλιας: Κλειστά όλα τα σχολεία για 14 ημέρες λόγω κορονοϊού 
Κλειστές εκπαιδευτικές δομές και απαγόρευση αθλητικών εκδηλώσεων | ΦΕΚ
Εκπαιδευτικές δομές και Φροντιστήρια στην Απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας 14 ημερών
Κεραμέως για σχολική χρονιά: Δεν πρόκειται να χαθεί-ενδεχόμενο μετάθεσης Πανελλαδικών 

Δείτε ακόμη

Ζαχαράκη για κλείσιμο σχολείων 14 ημέρες: Να περιμένουμε την ΚΥΑ να δούμε τι αφορά
Κεραμέως για κλείσιμο σχολείων στον ΑΝΤ1: Μαθήματα Πάσχα και καλοκαίρι-από 45 σε 35 λεπτά η ώρα 
Κρούσματα κορονοϊού 89: 5 νέα επιβεβαιωμένα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση