Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις Πίνακα ΠΕ23 Ψυχολόγων για τη σειρά κατάταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις Πίνακα ΠΕ23 Ψυχολόγων για τη σειρά κατάταξης στον Προσωρινό Πίνακα υποψηφίων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 – Του Χρήστου Μαγειρούδη, Ψυχολόγου, Ταμία του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΣΕΕΠΕΒΠΑΜΘ).

Αναφορικά με τον Προσωρινό Πίνακα υποψηφίων μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, ο Χρήστος Μαγειρούδης, Ψυχολόγος, Ταμίας του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΣΕΕΠΕΒΠΑΜΘ) προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Συγκεκριμένα

Όσον αφορά τον Προσωρινό Πίνακα αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων έχει ως εξής:

1. Από τη σειρά κατάταξης νούμερο ένα (1) έως και τη σειρά κατάταξης νούμερο τριακόσια σαράντα (340) είναι οι Ψυχολόγοι με μεταπτυχιακό σχολικής ψυχολογίας ή συναφές ή 50 μήνες προϋπηρεσίας και με παιδαγωγική επάρκεια.

2. Από τη σειρά κατάταξης νούμερο τριακόσια σαράντα ένα (341) έως και τη σειρά κατάταξης νούμερο εξακόσια ογδόντα επτά (687) είναι οι Ψυχολόγοι με μεταπτυχιακό σχολικής ψυχολογίας ή συναφές ή 50 μήνες προϋπηρεσίας.

3. Από τη σειρά κατάταξης νούμερο εξακόσια ογδόντα οκτώ (688) έως και τη σειρά κατάταξης νούμερο χίλια εκατόν πενήντα εννέα (1159) είναι οι Ψυχολόγοι με παιδαγωγική επάρκεια.

4. Τέλος, από τη σειρά κατάταξης νούμερο χίλια εκατόν εξήντα (1160) έως το τέλος του πίνακα στο νούμερο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ (4508) οι ψυχολόγοι που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω προσόντα.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαγειρούδης, Ψυχολόγος, Ταμίας του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΣΕΕΠΕΒΠΑΜΘ).

Δείτε επίσης

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Πρόεδρο ΑΣΕΠ την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 για τα προβλήματα στις 1ΕΑ και 2ΕΑ/2022 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΑΣΕΠ για τα λάθη στους πίνακες ΕΒΠ: Ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ενδεικτικά βήματα όταν κάτι δεν πάει καλά | Οδηγός 

Ποσοστά απορριπτέων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 στους Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ 

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ 2022-2ΕΑ: Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ-Διαδικασία ενστάσεων: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Απορριπτέοι ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 λόγω κωδικού τίτλου σπουδών: Μιλούν για αστοχία συστήματος ΑΣΕΠ 

Αιτήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για διορισμό: Από Δευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 | Η Πρόσκληση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση