Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρίνιση μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2022-23 | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρίνιση μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23-Εγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Διευκρίνιση μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23, κοινοποίησε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 141394 /Ε2/15-11-2022 έγγραφο η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ 

Αναλυτικά

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Με την άποψη αυτή συνηγορούν και τα εξής:

– Κατά πάγια διοικητική τακτική και βάσει της υπ΄αρ. 128882/Δ2/19-11-03 διευκρινιστικής οδηγίας «η διάταξη του άρθρου 8 περ. Β, παρ. 1β του ΠΔ 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, αναφέρεται στη μετάθεση καθηγητών μουσικής από μη Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη μετάθεση καθηγητών μουσικής από Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης.

Άλλωστε, κατά το χρόνο έκδοσης του Π.Δ. 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής υπηρεσία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης, δεν γίνονταν διορισμοί κατευθείαν στα Μουσικά Σχολεία. Αν ακολουθηθεί αυτή η ρύθμιση, δηλαδή της πενταετούς υπηρεσίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης θα έχουμε το εξής αντιφατικό: Να μπορεί ένας καθηγητής να διοριστεί σε Μουσικό Σχολείο, αλλά να μην μπορεί να μετατεθεί.»

– Επιπλέον, επειδή η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 4237/2005, 456/1981, ΔΕΑ 246/2015, 3753/2013, Γνωμ ΝΣΚ 200/2017, 280/2016 (Ολομ), 163/2016,147/2001, απάντων των ως άνω με περαιτέρω παραπομπές σε νομολογία) αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός, η απαλλαγή της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και για τους σύμφωνα με το αρ. 167 του ν. 4823/21 (136 Α΄) μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2022 

Δείτε επίσης

Διατάξεις για άδειες δημοσίων υπαλλήλων σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΕΠΕΣ Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς-Αιτήσεις έως 20.11.2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση