Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για τα ΕΠΑΛ απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για τα ΕΠΑΛ απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δια του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΑΕ κου Ιωάννη Κατσαρού.

Διευκρινίσεις για τα ΕΠΑΛ

Εγγραφο με αριθμό πρωτ. Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 απέστειλε στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και στα ΕΠΑΛ της χώρας ο Γενικός Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Ιωάννης Κατσαρός, το οποίο περιλαμβάνει διευκρινίσεις για τη λειτουργία των ΕΠΑΛ, κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΥΠΑΙΘΑ.

Οι διευκρινίσεις έχουν να κάνουν με τον απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων για τη συγκρότηση Τομέα εργαστηρίων στα Ε.Κ., τις συνολικές ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως στα Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίες ανέρχονται σε τριάντα (30) και με θέματα συνεργασίας των ΔΙΕΚ με τα ΕΚ.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

________________________________________

Αναλυτικά το έγγραφο

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα».

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων για τη συγκρότηση Τομέα εργαστηρίων στα Ε.Κ. ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν.4763/2020 (Α΄ 254), η οποία αντικατέστησε την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (Α΄ 167). Συγκεκριμένα, το δεύτερο εδάφιο της ισχύουσας διάταξης ορίζει ότι: «4. […] Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης […].».

2. Επίσης, σημειώνεται ότι σε συνέχεια του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) δυνάμει του οποίου η φοίτηση στα εσπερινά λύκεια είναι πλέον τριετής και της σχετικής υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/05-07- 2018 (Β΄ 2636) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)», οι συνολικές ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ ανέρχονται σε τριάντα (30).

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 3393/τ.Β΄/10-10-2023 (επισυνάπτεται) δημοσιεύτηκε τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/104717/10-08-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» Υπουργικής Απόφασης, στην οποία περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας των Δ.Ι.Ε.Κ. με τα Ε.Κ.

Δείτε επίσης

Διορισμοί 750 διοικητικών υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση

Αναβάθμιση myschool αξίας ενός εκ. ευρώ: Πρόσκληση του Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκη προς Διόφαντο 

Νέος τρόπος καταγραφής κενών το 2024: Τι είπε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και για τις προσλήψεις Παράλληλης 

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη-The Organisation of School Time in Europe 

Πιερρακάκης στο CNN Insights: Βυζαντινή Αυτοκρατορία η γραφειοκρατία του Υπ. Παιδείας-Τι είπε για τα κενά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση