Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ζητά ο ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ζητά ο ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιστολή του.

Οι διευκρινίσεις που ζητούνται έχουν να κάνουν με την Παιδαγωγική Επάρκεια που ζητείται στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ από τα μέλη ΕΕΠ και την εξαίρεση των πτυχιούχων των ΙΕΚ από την προκήρυξη 4ΕΑ (βοηθοί βρεφοκόμων/ παιδοκόμων).

Ακολουθεί η επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη, 05/05/2022

Αρ. Πρωτ: 23

Πληροφορίες: email: seepeakm@gmail.com    

Προς

–  Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

–  Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ.  Μακρή

–  Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

– Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

Kοινοποίηση

–  ΑΣΕΠ

– ΠΟΣΕΕΠΕΑ

– Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ K. Mακεδονίας

– Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέμα: «Υπόμνημα – διευκρίνιση σχετικά με θέματα που αφορούν την προκήρυξη 2ΕΑ/2022»

Αξιότιμη  κα Υπουργέ,

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και διευθυντά ΕΑΕ,

O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού (ΣΕΕΠΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Το παρόν υπόμνημα αφορά την επισήμανση δυο σημαντικών θεμάτων που προκύπτουν από την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 και χρειάζονται άμεση παρέμβαση και τροποποίηση:

α) το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας ως κριτήριο πρόταξης των ΕΕΠ στον κύριο πίνακα των διορισμών-προσλήψεων αναπληρωτών και

β) την επισήμανση διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με τα πτυχία ΙΕΚ και ΕΠΑΛ που αφορούν τον κλάδο ΕΒΠ και του κλάδου ΤΕ01.30.

Σε σχέση με την παιδαγωγική επάρκεια, θα θέλαμε να τονίσουμε πως πρόκειται για άδικη διάταξη εις βάρος των υποψηφίων, καθώς δημιουργεί τον κίνδυνο να αποκλειστούν εργαζόμενοι με προϋπηρεσία χρόνων στην εκπαίδευση.

Επίσης, ζητάμε άμεσα να διευκρινιστεί εάν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΑΕΙ και οι Ψυχολόγοι ΑΕΙ εμπίπτουν στη μεταβατική διάταξη του ν.4589/2019 άρθρο 66 παρ.2α, δηλαδή εάν στην περίπτωσή τους δεν εφαρμόζεται η διάταξη για πρόταξη (στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης στους οποίους υπάγονται) με βάση την ΠΠΔΕ, εφόσον είχαν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και ΑΕΙ Ψυχολογίας αντίστοιχα, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 όπως ορίζει ο νόμος 4589/2019 και η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ΠΕ30 Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι ΠΕ23 Ψυχολόγοι (που είχαν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας αντίστοιχα πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014), εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 66 παρ -2α- του ν.4589/2019, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση για την δίκαιη κατάταξή τους στον αξιολογικό πίνακα στον οποίο υπάγονται.

Επίσης,  επειδή υπάρχει κίνδυνος να αδικηθούν υποψήφιοι με σημαντική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και ενώ έχουν ήδη εκπονήσει το τρέχοντα έτος προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας χωρίς όμως να προλαβαίνουν να λάβουν τον τίτλο περάτωσης των σπουδών τους, μέχρι την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών της προκήρυξης 2ΕΑ/2022. Είναι σημαντικό  για να μην αδικηθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι, να δοθεί η δυνατότητα συμπληρωματικής κατάθεσης δικαιολογητικών σε διάστημα μέχρι π.χ. την έκδοση των προσωρινών πινάκων ή εναλλακτικά να γίνουν δεκτές από τον ΑΣΕΠ βεβαιώσεις περάτωσης των σπουδών τους με ανοιχτή και σε εύλογο χρονικό διάστημα ημερομηνία κατάθεσης του πιστοποιητικού κτήσης του πτυχίου της παιδαγωγικής επάρκειας.

Β) Ζητάμε επίσης να απαντηθεί το ερώτημα πολλών μελών και συναδέλφων του Συλλόγου μας, για ποιον λόγο εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των ΙΕΚ από την προκήρυξη 4ΕΑ (βοηθοί βρεφοκόμων/ παιδοκόμων);

  • Ενώ δύνεται η δυνατότητα πρόσληψης υποψηφίων από τον πίνακα κατάταξης του κλάδου ΤΕ0130 ως ΕΒΠ και η μεταφορά αυτής της προϋπηρεσίας στους πίνακες κατάταξης ΕΒΠ (προκήρυξη 1ΕΑ/2022)
  • Ενώ τα  τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΕΒΠ είναι ίδια με τα προσόντα του κλάδου ΤΕ01.30: κωδικός θέσης 101 προκήρυξη 1ΕΑ και 310 προκήρυξη 4ΕΑ, με τη μόνη διαφορά τον αποκλεισμό και τη μη συμμετοχή των πτυχιούχων ΙΕΚ.

Αποτελεί άδικη και άστοχη παράβλεψη του ΥΠΑΙΘ,  να μην είναι δυνατό να συμμετέχει υποψήφιος πτυχιούχος ΙΕΚ, στον πίνακα του κλάδου ΤΕ01.30, ενώ γίνονται προσκλήσεις και προσλήψεις σε θέσεις ΕΒΠ από τον συγκεκριμένο πίνακα και η συγκεκριμένη προϋπηρεσία υπολογίζεται και μοριοδοτείται στον πίνακα του κλάδου ΕΒΠ. Xρειάζεται να γίνει άμεσα διόρθωση αυτής της αβλεψίας ώστε να υπάρχει δίκαιη και ίση μεταχείριση των υποψηφίων που εγγράφονται και στους δύο πίνακες.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για την διευθέτηση και δίκαιη μεταχείριση των σημαντικών  παραπάνω θεμάτων ενόψει και της τρέχουσας προκήρυξης 2ΕΑ/2022.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                    Η Γ. Γραμματέας

Εριφύλη Διαμαντοπούλου            Ελένη Τσαγρή

Δείτε επίσης

Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ για υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1EA, 2EA, 3EA, 4EA, 5EA/2022 

Αιτήσεις ΑΣΕΠ-ΟΠΣΥΔ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας 

Αιτήσεις Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ/2022: Τα βήματα της αίτησης ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πτυχία ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Υπολογισμός προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-Τι ισχύει 

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο 

Δείτε ακόμη

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου/e-paravolo: Το ΑΣΕΠ παραθέτει οδηγίες βήμα-βήμα 

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση