Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών | Ενημερωτικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημερωτικό του Μάκη Λάππα Σχολικού Νοσηλευτή ΠΕ25.

Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών

Ενημέρωση του Λάππα Μάκη, Σχολικού Νοσηλευτή ΠΕ25 για τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Με βάση το ΦΕΚ 3344/Β/10-8-20 οι αναπληρωτές κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους στο σχολείο όπου έχουν τοποθετηθεί καταθέτουν :

1. Πιστοποιητικά ταυτοποίησής τους

2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του.

4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του

5. Για τους άρρενες εκπαιδευτικούς , πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

– Υπεύθυνη δήλωση περί:
  • μη άσκησης ποινικής δίωξης ή
  • καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
  • οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  • μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,
  • μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.
– Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες τα παρακάτω:
  • αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,
  • από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007.

 Δείτε σχετικά

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Οδηγίες δήλωσης περιοχών ΟΠΣΥΔ: Για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προκηρύξεων 2ΕΑ και 1ΕΑ/2019
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020

Πριν φύγετε

 Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση