Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως εκδίδεται η Κάρτα-Δελτίο ελεύθερης εισόδου στα κρατικά Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, από μόνιμους & αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έκδοση ΚΑΡΤΑΣ – ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου στα κρατικά ΜΟΥΣΕΙΑ και στους αρχαιολογικούς χώρους για μόνιμους & αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη ΚΑΡΤΑΣ -ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου.

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Β/θμιας., αλλά και οι αναπληρωτές για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Η έκδοση καρτών γίνεται άμεσα από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σας παραθέτω ανά Νομό της Περιφέρειας Ηπείρου τα τηλέφωνα επικοινωνίας από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή εφορείες αρχαιοτήτων:

Ι) Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, τηλ.: 2651001051-3

ΙΙ)  Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, τηλ.: 26810 24636

ΙΙΙ) Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας, τηλ.: 2682089890

ΙV) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, τηλ. 2665 0 28539, 24733, 21417

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ελεύθερης εισόδου

Μετά από επικοινωνία που είχα με τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε είναι τα εξής:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έκδοση κάρτας για 1η φορά:

Ι) Δύο φωτογραφίες

ΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

ΙΙΙ) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Επανέκδοση κάρτας:

Ι) Μία φωτογραφία

ΙΙ) Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου

ΙΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

ΙV) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Ευαγγέλου Φίλιππος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ

Τηλέφωνο: 6946417476

Ιωάννινα, 09/03/2018

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση