Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιολογητικά πρόσληψης: Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προσλήψεων.

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Ανακοίνωση κοινοποίησε η ΠΔΕ Θεσσαλίας (την αντίστοιχη περυσινή), που αφορά στα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα που θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές κλάδων ΕΕΠ – ΕΒΠ στην έδρα της ΠΔΕ Θεσσαλίας, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προσλήψεων.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις λοιπές ΠΔΕ, όμως καλό θα ήταν οι υποψήφιοι αναπληρωτές να ακολουθούν τις σχετικές Οδηγίες της ΠΔΕ στην οποία ανήκουν.

Δείτε ακολούθως την Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΔΕ Θεσσαλίας

Καλεί τις υποψήφιες/ιους προσωρινές/ούς αναπληρώτριες/ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) οι οποίοι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οριστικούς πίνακες 2018-2019(Σημείωση: και 2019-20), είναι υποψήφιοι για πρόσληψη

Κατά την ημέρα που θα κληθούν να παρουσιαστούν στην έδρα της ΠΔΕ Θεσσαλίας, να προσκομίσουν στον/στην υπεύθυνο/η υπάλληλο τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να προχωρήσουμε άμεσα σε προσλήψεις:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία).
 2. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α (Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου ΙΚΑ).
 3. Αποδεικτικό αριθμού Α.Μ.Κ.Α (Φωτοτυπία).
 4. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ (Φωτοτυπία εκκαθαριστικού τελευταίου έτους).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο οι έγγαμοι ή και με ανήλικα τέκνα από Δήμο).
 6. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ και να έχει το όνομα του/της Αναπληρωτή/τριας ως πρώτου/ης δικαιούχου.
 7. Πτυχίου (Φωτοτυπία)
 8. Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό (Φωτοτυπία – Σε περίπτωση ξενόγλωσσου Τίτλου και επίσημη μετάφραση από ΔΟΑΤΑΠ)
 9. Απόδειξη ελληνομάθειας (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου)
 10.  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Φωτοτυπία – Εφόσον Απαιτείται)
 11.   Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου ή Κλάδου (Εφόσον απαιτείται).
 12.  Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (Φωτοτυπία – Εφόσον Απαιτείται).
 13.  Ιατρική Βεβαίωση α) ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΟΥ ιατρού και β) ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ από Δημόσια Υγειονομική Μονάδα ή από ιδιώτη ιατρό όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων ΕΕΠ – ΕΒΠ
 14.  Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε περίπτωση που ανήκουν σε ειδική κατηγορία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεσογειακή αναιμία)
 15.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 16.  Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (μόνο για τους άρρενες)

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

Παρακαλούνται οι υποψήφιες/ιοι  να είναι συνεπείς στην  ώρα προσέλευσης που θα ανακοινώνεται  στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

 Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων, οι υποψήφιοι (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019)(Σημείωση: και 2019-20), δεν θα είναι διαθέσιμοι για πρόσληψη.

__________________________________

Δείτε επίσης

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών: Τα Εγγραφα

__________________________________

Πριν φύγετε

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ

Κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Συνεδριάζουν σήμερα τα ΠΥΣΕΕΠ για κατανομή πιστώσεων

Μειωμένες πιστώσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ | Εγγραφο ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Α/θμιας 2019-20 Α Φάση | Ονόματα

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Β/θμιας 2019-20 | Ονόματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση