Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή: Τι γίνεται με τις Ιατρικές Γνωματεύσεις | Οδηγίες και Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή: Τι γίνεται με τις Ιατρικές Γνωματεύσεις | Οδηγίες και Πίνακες από την ΠΔΕ Αττικής – Ενημέρωση από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια.

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή – Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τα δικαιολογητικά και οδηγίες πρόσληψης για τους 31.846 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στην Α Φάση προσλήψεων για το 2022-23.

Ακολούθως παραθέτουμε ενδεικτικά τις Οδηγίες και τα δικαιολογητικά που ζητά από τους αναπληρωτές ΕΕΠ η ΠΔΕ Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ και ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά με τις Ιατρικές Γνωματεύσεις

Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε πως ζητούνται (στο νούμερο 10) πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού του τελευταίου τριμήνου, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. Τονίζεται μάλιστα πως “χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.

Η παραπάνω υποχρέωση των αναπληρωτών ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, μιας και όπως πληροφορούμεθα, αρκετοί εξ αυτών δεν βρίσκουν ραντεβού να εξετασθούν από γιατρό.

Τι προέβλεπε έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ

Υπενθυμίζουμε επί του θέματος πως πέρσι με το υπ. αριθμ. 3677/1-10-2021 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για τη σύσταση φακέλου αναπληρωτή, τα ιατρικά δικαιολογητικά μπορούσαν να κατατεθούν πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας (δείτε 4 και 5 στον ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τι γινόταν μέχρι πέρσι

Τέλος μέχρι πέρσι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ της χώρας, δέχονταν από τους αναπληρωτές Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης της ιατρικής βεβαίωσης, σε περίπτωση που δεν την είχαν παραλάβει κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Ακολουθούν οι Οδηγίες και ο Πίνακας δικαιολογητικών από την ΠΔΕ Αττικής

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ, 30-08-2022  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΑΙ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.

(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ)

 1. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 5. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 6. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 7. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 8. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΕΓΓΑΜΟΥΣ και ΑΓΑΜΟΥΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
 10. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού του τελευταίου τριμήνου, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση (συν. αρχείο 1)
 12. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (συν. αρχείο 2) (θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο την ημέρα της πρόσληψης)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ
 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ Σ.Δ.Ε.Υ. ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  05-09-2022 έως και ΤΡΙΤΗ 06-09-2022 ΑΠΟ 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΑΥΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-8-2022 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΔΕΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Δείτε επίσης

Προσλήφθηκα ως αναπληρωτής, τι κάνω μετά το SMS που έλαβα: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Αποφάσεις πρόσληψης Α Φάσης 2022-23 την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου-Θα χρειασθούν και για την έκπτωση εισιτηρίων

Προσληφθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τα Προγράμματα πρόσληψης-ΤΟΜΕΑΚΟ-ΠΕΠ-ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ 

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες-ΚΕΔΑΣΥ: Κριτήρια-Παράθεση νομοθεσίας 

Τι ισχύει για την ανάληψη υπηρεσίας και την έναρξη μισθοδοσίας –Προϋπηρεσία αναπληρωτών: Από πότε προσμετράται

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση