Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες: Ειδική Εκθεση 2020 του Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες: Ειδική Εκθεση 2020 του Συνηγόρου του Πολίτη-προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες

Πρόκειται για τη δεύτερη ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, με την αρμοδιότητά του ως πλαίσιο για την προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Το προλογικό σημείωμα του Συνηγόρου του Πολίτη κου Ανδρέα Ποττάκη

Η παρούσα έκθεση, δεύτερη κατά σειρά από την ανάθεση στον Συνήγορο του Πολίτη της ειδικής αρμοδιότητας για την εξωτερική, ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ακολουθεί, όπως και η προηγηθείσα, τη διάρθρωση της ίδιας της Σύμβασης, εξετάζοντας κατ’ άρθρο πλημμέλειες, ελλείμματα και στρεβλώσεις στο επίπεδο της κείμενης νομοθεσίας, των δευτερογενώς κανονιστικών ρυθμίσεων, της διοικητικής λειτουργίας και πρακτικής.

Καταγράφει τα πεδία πολιτικών,

όπου έχει υπάρξει πρόοδος ως προς την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου με τις επιταγές της Σύμβασης, προβαίνει σε διαπιστώσεις καθυστερήσεων ή/και αλυσιτελών ρυθμίσεων, διατυπώνει, και συχνά επαναφέρει, προτάσεις για την ουσιαστική μετουσίωση των προνοιών της Σύμβασης σε κανονιστικού περιεχομένου ρυθμίσεις, σταχυολογεί προτάσεις της Αρχής που έγιναν αποδεκτές και διαμόρφωσαν επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις, αποτιμά την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και αναδεικνύει τον βαθμό ετοιμότητας και ανταπόκρισης του διοικητικού μηχανισμού.

Από τα μέσα του 2019, οπότε και δημοσιεύθηκε η πρώτη κατά σειρά έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και έως το τέλος του 2020, διάστημα που καταλαμβάνει η παρούσα έκθεση, το ζήτημα της εναρμόνισης του εθνικού θεσμικού πλαισίου με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο πολιτικών πρωτοβουλιών και νομοθετικών παρεμβάσεων.

Κεντρική πρωτοβουλία στο διάστημα που πραγματεύεται η έκθεση

αποτελεί η σύνταξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ενός σημαντικού και αναγκαίου βήματος στην κατεύθυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας με την υπογραφή και την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη,

υπό τον θεσμικό του ρόλο αλλά και με την ειδική του αρμοδιότητα ως πλαίσιο προαγωγής της Σύμβασης, θα παρακολουθεί τον βαθμό υλοποίησης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου, αξιοποιώντας την εξαγγελθείσα τακτική συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό και ενισχύοντας περαιτέρω τη διαβούλευση με το αναπηρικό κίνημα.

Στο δεύτερο μισό του 2019,

και στο πλαίσιο της εξέτασης της πρώτης περιοδικής έκθεσης για την Ελλάδα, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δημοσιοποίησε τις καταληκτικές παρατηρήσεις της.

Οι επισημάνσεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί

και οι συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται κατ’ άρθρο στην παρούσα έκθεση, και αποτελούν μία πρόσθετη, ανεξάρτητη δέσμη κριτηρίων για την αξιολόγηση της προόδου που είχε επιτελέσει η χώρα μας μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου, καθώς και των προκλήσεων που καλούνταν να αντιμετωπίσει.

Υπηρετώντας πιστά

τη συνταγματική του αποστολή, ο Συνήγορος του Πολίτη παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ουσιαστική προάσπιση, προώθηση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Δείτε σε μορφή pdf  Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες: Ειδική Εκθεση 2020 του Συνηγόρου του Πολίτη

Δείτε επίσης

Ερευνα ΕΣΑΜΕΑ: Μεγάλες πληγές η υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ στη Β/θμια και η Επαγγελματική τους Εκπαίδευση
Εφαρμογή MyHealth: Πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα τους για την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση
Εκπαίδευση-πυρκαγιές: Τα μέτρα ενίσχυσης σε ΦΕΚ-Ορκωμοσία νεοδιόριστων-Ψηφιακή Μέριμνα-Ενίσχυση φοιτητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση