Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιώματα παιδιού-μέτρα covid: Αποτύπωση επιπτώσεων-Εκθεση Συνήγορου του Πολίτη και UNICEF

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιώματα παιδιού-μέτρα covid: Η αποτύπωση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας-Εκθεση Συνήγορου του Πολίτη και UNICEF.

Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα δικαιώματα του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η UNICEF συνεργάστηκαν με στόχο την αποτύπωση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Εκθεση “Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού” εστιάζει ιδίως στις θεματικές της εκπαίδευσης, της προστασίας των παιδιών από ενδοοικογενειακή βία, της ψυχικής υγείας και της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το ιστορικό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 11 Μαρτίου 2020 κήρυξε πανδημία την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV2, σε συνέχεια μετάδοσής του σε πάνω από 220 χώρες. Όλες οι κυβερνήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέθηκε και με την άνευ προηγουμένου επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υγείας.

H κύρια στρατηγική που επιλέχθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν η κοινωνική ή σωματική αποστασιοποίηση – απομόνωση. H Ελλάδα εφάρμοσε περιοριστικά μέτρα που υπαγόρευαν μεταξύ άλλων την παραμονή στο σπίτι, την απαγόρευση κυκλοφορίας, τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων σε συγκεντρώσεις, τη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, την απαγόρευση αθλητικών, πολιτιστικών κ.ά. δραστηριοτήτων, την περιορισμένη είσοδο στην Ελλάδα και υποχρεωτική περίοδο καραντίνας 14 ημερών.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στη ζωή και στην υγεία, ταυτόχρονα όμως επηρέασαν και επηρεάζουν -όπου ακόμα εφαρμόζονται αρνητικά την άσκηση άλλων δικαιωμάτων.

Ο αντίκτυπος των ανωτέρω περιορισμών στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει συζητηθεί εκτενώς επιστημονικά όπως επίσης και τα ζητήματα συνταγματικότητας ή μη των μέτρων αυτών με γνώμονα την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχει δοθεί σημαντικά λιγότερη προσοχή στην άμεση επίδραση και τις τυχόν μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων στα παιδιά, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες δεν έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία εκτίμησης αποφάσεων και μέτρων στα δικαιώματα του παιδιού.

Δείτε σε μορφή pdf 

Εκθεση-Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα δικαιώματα του Παιδιού

Συνοπτική παρουσίαση Εκθεσης Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα δικαιώματα του Παιδιού

Δείτε επίσης

Ουκρανοί μαθητές πρόσφυγες: Επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς 

Ημερίδα-Learning from the Extremes: Μείωση ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής-ειδικής αγωγής: Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων από Τετάρτη 13.04 

Επιμόρφωση-Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 18.04.2022 

Αποσπάσεις στο ΙΕΠ τετραετούς διάρκειας: Αιτήσεις από 14.04 έως 12.05.2022 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση