Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Ποιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι διορίζονται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Ποιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι διορίζονται. Εγκύκλιος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Ποιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι διορίζονται

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019»

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57)  όπως ισχύει,  στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές,

δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νομικής, καθώς και δικαστικοί επιμελητές που είναι πτυχιούχοι νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν,

διορίζονται πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος. Ο διορισμός γίνεται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, βάσει ονομαστικών καταστάσεων που συντάσσονται:

Δείτε:

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις προθεσμίες και ενέργειες

α) Από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου, για όσους υπαλλήλους υπηρετούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι οποίοι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως ισχύει, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.

β) Από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους των περιφερειών αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως ισχύει, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.

Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για την προώθησή τους στο Α’ Τμήμα του Άρειου Πάγου, σε δέκα, το αργότερο, ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου (παρ. 6 του άρθρου 68, όπως ισχύει).

Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει έγκαιρα ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, παρακαλούμε να φροντίσετε άμεσα για την σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας και έχουν τις προαναφερθείσες νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε:

Αναστολή προσλήψεων – υπηρεσιακών μεταβολών – χορήγησης αδειών – Διευκολύνσεις για εκλογές | Εγκύκλιος

Αποστολή καταστάσεων

Τις καταστάσεις αυτές θα τις αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών με email στο : e.papadiamantopoulou@ypes.gr το αργότερο έως την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Στις εν λόγω καταστάσεις πρέπει να αναφέρονται για κάθε υπάλληλο το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα ή συζύγου για τις έγγαμες γυναίκες που φέρουν το επώνυμό του, ο κλάδος και ο βαθμός, η υπηρεσία όπου υπηρετεί και η ακριβής διεύθυνσή του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Δείτε την Εγκύκλιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση