Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δ.Ο.Ε.: Δικηγόροι διορίζονται ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στις εκλογές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεπώς, για τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του 2019 για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 88η Γ.Σ. του κλάδου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να  διεξάγουν τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλλουν αίτηση για ορισμό δικαστικών  αντιπροσώπων (δικηγόρων) στον Δικηγορικό Σύλλογο της έΈδρας του Συλλόγου.

Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για την πραγματοποίηση των εκλογών των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 88η Γ.Σ. του κλάδο, εξέδωσε η Δ.Ο.Ε..

Με την ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

“Από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016 άρ.52) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, που διενεργούν εκλογές στις Α΄ βάθμιες, Β΄ βάθμιες και Γ΄ βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ορίζονται πλέον δικαστές από το αρμόδιο δικαστήριο – πρωτοδικείο αλλά δικηγόροι, από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

                Συνεπώς, για τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του 2019 για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 88η Γ.Σ. του κλάδου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να  διεξάγουν τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλλουν αίτηση για ορισμό δικαστικών  αντιπροσώπων (δικηγόρων) στον Δικηγορικό Σύλλογο της έΈδρας του Συλλόγου.

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα , λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2019 , θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές.

Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη  Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων – υποδείγματα των οποίων θα σας σταλούν έγκαιρα – , ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους.

            Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου για την διενέργεια αρχαιρεσιών με άλλον τρόπο, πέραν του ορισμού από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

            Σε σχέση με την ημερομηνία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών, όπου υπάρχει αποδεδειγμένα αντικειμενική δυσκολία πραγματοποίησής τους στο διάστημα από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου με βάση όλες τις προαναφερθείσες δυσκολίες, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με ομόφωνη απόφασή του δίνει τη δυνατότητα στους Συλλόγους να χρησιμοποιήσουν και τις ημερομηνίες από 6 μέχρι 20 Μαΐου.

Τέλος, με βάση την απόφαση του Δ.Σ. η οποία είχε ληφθεί το 2017 εν όψει της 87ης Γ.Σ. για Συλλόγους των οποίων τα μέλη υπηρετούν σε περισσότερο του ενός νησιά και οι εκλογές τους διεξάγονται αναγκαστικά σε σχολεία – εκλογικά κέντρα πέραν του ενός νησιού το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι θα ισχύσουν τα παρακάτω:

  • Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των εκλογών είναι απαραίτητο αυτές να πραγματοποιούνται με την παρουσία και την ευθύνη δικηγόρου ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη  Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους.  Σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαχθούν χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων οι αντιπρόσωποι δεν θα αναγνωρίζονται.
  • Επειδή το κόστος για τον ορισμό των δικηγόρων είναι υψηλό με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα καλύψει το κόστος που αφορά τους πέραν του ενός δικηγόρους για κάθε Σύλλογο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση