Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δηλώσεις προτίμησης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα ΣΔΕΥ των 13 ΠΔΕ | Ανακοινώσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δηλώσεις προτίμησης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα ΣΔΕΥ των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) – Οι Ανακοινώσεις όλων των ΠΔΕ.

Δηλώσεις προτίμησης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΔΕ Αττικής

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής αναρτώνται τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αττικής, όπως ιδρύθηκαν με την υπ’ Φ41.1/13397/19-8-2021 (ΑΔΑ 9Κ3Φ46ΜΤΛΗ-Γ40) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής, και

καλούνται οι προσωρινοί αναπληρωτές/τριες, των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν με την υπ’ αρ. 104453/Ε4/27-8-2021 Υ.Α., αφού ενημερωθούν για τα κενά στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αττικής, να συμπληρώσουν την δήλωση προτίμησης (συνημμένο αρχείο) και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidikiagogi@sch.gr

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. (αποκλειστική προθεσμία)

Η τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών θα γίνει με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23(ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) & ΠΕ30 ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της με αρ. πρωτ. 104453/Ε4/27-8-2021 Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών-τριών Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) αρμοδιότητάς μας , καλεί: 

τους προσληφθέντες αναπληρωτές-τριες των προαναφερόμενων κλάδων να συμπληρώσουν την κάτωθι ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης-Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των ΣΔΕΥ, από σήμερα 27 Αυγούστου 2021 μέχρι και Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης-Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των ΣΔΕΥ, από σήμερα 27 Αυγούστου 2021 μέχρι και Κυριακή 29 Αυγούστου 2021.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Δήλωση Προτίμησης από τους Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 που προσλήφθηκαν στα Σ.Δ.Ε.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ https://www.minedu.gov.gr/news/49810-26-08-2021-proslipseis-24-806-ekpaideftikon οι προσλαμβανόμενοι ΠΕ23 και ΠΕ30 καλούνται να δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε.Υ. προτίμησής τους μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://formskmaked.sch.gr/site/aitisi_top_sdey από σήμερα 27/08/2021 μέχρι και τη Δευτέρα 30/08/2021 στις 23:59.

Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα Σ.Δ.Ε.Υ. θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά.

Οι αναπληρωτές θα λάβουν στο email που έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ το username και τον κωδικό πρόσβασης για να μπορέσουν να εισέλθουν στο σύστημα και να δηλώσουν την προτίμησή τους.

Παρακαλώ ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Επισυνάπτεται η απόφαση Ίδρυσης Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Καλεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που προσλήφθηκαν σε δομές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.  της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και περιλαμβάνονται στους πίνακες  που ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να συμπληρώσουν :

1. Tην «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ.» (επισυναπτόμενο αρχείο), δηλώνοντας  τη σειρά προτίμησης όλων των Σ.Δ.Ε.Υ, όπως  αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «Πίνακας των ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ ΑΜΘ», του ΚΕΔΑΣΥ  για το οποίο έχουν προσληφθεί.

2. Το «Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή» (επισυναπτόμενο αρχείο). Επισημαίνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση όλων των πεδίων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης.

Επίσης να αποσταλούν  σκαναρισμένα:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, η οποία πρέπει να είναι ευκρινής.
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

Τα ανωτέρω να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Εmail: pdeamthr@sch.gr το αργότερο έως Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα  11:30 π.μ.

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 100548/ΓΔ5/13-8-2021 (ΦΕΚ 3785/τ.Β/13-8-2021) Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε ενδεχόμενη παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Προτιμήσεων ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών , που έχουν τοποθετηθεί σε ΣΔΕΥ συγκεκριμένου ΚΕΔΑΣΥ της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας:

 • να επιλέξουν το αντίστοιχο έγγραφο Word δήλωσης προτιμήσεων (συνημμένα 4 αρχεία Word Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)
 • να επιλέξουν τα ΣΔΕΥ, με τη σειρά που επιθυμούν (π.χ. σειρά προτίμησης 1,2,…)
 • να υπογράψουν το έγγραφο Word με τις επιλογές τους
 • να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έγγραφο των επιλογών τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσής μας (dmaked@sch.gr) ως και τη Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με βάση τον αξιολογικό πίνακα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου 2021. Το ίδιο διάστημα θα πρέπει να προσέλθουν στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, για να πραγματοποιηθεί η αναγγελία πρόσληψής τους στο σύστημα «Εργάνη». Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία τους στα γραφεία της Π.Δ.Ε Δυτικής Μακεδονίας, τα απαιτούμενα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά πριν την 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τους αναπληρωτές των ΚΕΔΑΣΥ.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και πρόσκληση αναπληρωτών ΠΕ23-ΠΕ30 για υποβολή αίτησης – δήλωσης τοποθέτησης (Α΄ φάση προσλήψεων) σχ. έτους 2021-22

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και

Καλεί τους  προσωρινούς αναπληρωτές/τριες των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν με την υπ’ αρ. 104453/Ε4/27-8-2021 Υ.Α., αφού ενημερωθούν για τα κενά στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση-δήλωση προτίμησης  και  να την αποστείλουν (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  pdede@sch.gr αναφέροντας ως θέμα στο μήνυμα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΔΕΥ

Αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. (αποκλειστική προθεσμία)

 Η τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών θα γίνει με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Πελοποννήσου

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες ΕΕΠ, αφού μελετήσουν τα κενά των ΣΔΕΥ που ανακοινώνονται, όπως δηλώσουν τα ΣΔΕΥ με τη σειρά που επιθυμούν να τοποθετηθούν με τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης πλατφόρμας και την αποστολή της στο mail@pdepelop.gr από το mail που έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ μέχρι τη Δευτέρα 30/8/2021 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της τοποθέτησής τους θα γίνει την Τρίτη 31/8/2021 και θα αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΔΑΣΥ που ανήκει το ΣΔΕΥ όπου θα τοποθετηθούν από 1 – 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες: 2710230111

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Ηπείρου

Οδηγίες Πρόσληψης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ στα ΚΕΔΑΣΥ, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στα ΚΕΔΑΣΥ, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23 (Ψυχολόγων) και ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Θεσσαλίας

Γενικές οδηγίες για τους Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών καλούνται τα μέλη ΕΕΠ να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτησή τους:

 • Να συμπληρώσουν υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση – δήλωση δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα κενά .
 • Να την αποστείλουν στην υπηρεσία μας έως την Δευτέρα 30/08/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο email: mail@thess.pde.sch.gr
 • Σε περίπτωση που κάποιοι αναπληρωτές δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ, θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά κατά την κρίση της υπηρεσίας.
 • Τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (https://thess.pde.sch.gr) έως την Τρίτη 31/08/2021.
 • Οι εν λόγω αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ θα αναλάβουν υπηρεσία στην έδρα του ΣΔΕΥ που έχουν τοποθετηθεί από Τετάρτη 01/09/2021 έως Παρασκευή 03/09/2021 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι:

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes  δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο στοιχείο 6 των δικαιολογητικών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ανάληψη υπηρεσίας.

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικά, κατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία  σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Β) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

Γ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1) Οι τοποθετήσεις των εν λόγω αναπληρωτών γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. 2) Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eidag@vaigaiou.pde.sch.gr (Υπόψη κ. Μαρίας Χατζηχαλκιά)

3) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 27-08-2021 έως και Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 00.00

4) Η Απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί την Τρίτη 31-08-2021 και οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στα ΣΔΕΥ σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τη θέση κατάταξής τους στον αντίστοιχο αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Δήλωση προτίμησης προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί  αναπληρωτές  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)  να  υποβάλουν αίτηση δήλωση προτιμήσεων για την πρόσληψή τους στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης,όλα τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που διατίθενται προς κάλυψη στην περιοχή τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με βάση τον αξιολογικό πίνακα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την  Παρασκευή 27 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 (αποκλειστική προθεσμία) 

Η συνημμένη αίτηση-δήλωση προτίμησης πρέπει να αποσταλεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@naigaiou.pde.sch.gr, αφού πρώτα συμπληρωθεί και  υπογραφεί μαζί με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο/η υποψήφιος/α τοποθετείται τελευταίος/α τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Η ΠΔΕ Ιονίων Νήσων ανακοινώνει τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κενά για τα ΣΔΕΥ περιοχής ευθύνης της για το σχολικό έτος 2021-22

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση καθώς και το αντίστοιχο έντυπο δήλωσης προτιμήσεων κάνοντας click στους παρακάτω συνδέσμους

Τα συμπληρωμένα έντυπα δήλωσης προτίμησης θα σταλούν στο email της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων (mail@ionion.pde.sch.gr) έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα παραλαβής 14:00′.

Κάντε την αίτηση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για προσλήψεις Α Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Περισσότερες από πέρυσι-Διαδικασία δήλωσης κενών-Μη αποδοχή θέσης
Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τους αναπληρωτές σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάση 2021-22: Αριθμοί αναλυτικά ανά κλάδο σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ-Παράλληλη

Δείτε ακόμη

Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας ΕΔΩ
Αναπληρωτές-προσλήψεις: 10 απλά βήματα για τη διαδικασία που ακολουθεί την πρόσληψη
Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει-Δικαιολογητικά πρόσληψης-Μισθολογικά
Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση