Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δυνατότητα απόσπασης νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών εκτός περιοχής διορισμού-Ποιοι δικαιούνται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δυνατότητα απόσπασης νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών εκτός περιοχής διορισμού-Οι Κατηγορίες εκπαιδευτικών που δίδεται η δυνατότητα απόσπασης – Ενημερωτικό.

Δυνατότητα απόσπασης νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών

Σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασης εκτός της περιοχής διορισμού νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας και πρώην Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά Γιώργος Δημητρακόπουλος, ενημερώνει:

Ενημέρωση για δυνατότητα απόσπασης νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών

Με την ανακοίνωση των διορισμών από το ΥΠΑΙΘ και κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων για τη δυνατότητα απόσπασης εκτός της περιοχής διορισμού, ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οπουδήποτε υπηρεσιακή μετοβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται» (άρθρο 42 του Ν. 4722/20).

Κατηγορίες εκπαιδευτικών που δίδεται η δυνατότητα απόσπασης

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των διορισμών εκδίδεται πρόσκληση από το ΥΠΑΙΘ για την υποβολή οπτήσεων απόσπασης, η οποία πρόσκληση αφορά αποκλειστικά:

1. Σε αυτούς που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, ήτοι:

> Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

> Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο αιτείται ο εκπαιδευτικός.

> Οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% (άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016).

> Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος λευχαιμίο, αιμορροφιλίο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο I αιμοκάθαρσης AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετροπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

> Οι πάσγοντεε από δρεπανοκυτταρική και υικοοδοεπανοκυτταρικπ uoown αναιυίαε (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005). > Οι πάσχοντες οπό «σκλήρυνση κοτά πλάκαε» (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03).

Οι πάσχοντες από τις ασθένειες: «Von Willebrand», «Hodgkin» και «Non -Hodgkin» (ap. 19/18-9-08 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας),

2. καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως (άρθρο 42 του Ν. 4722/20), οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Προς απόδειξη των λόγων απόσπασης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

✓ Ασθένειες/ποσοστό αναπηρίας: εν ισχύ Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) (αρκεί η αναγραφή στην αίτηση του «Αριθμού Επιτροπής» και «Αριθμού Μητρώου ΚΕΠΑ» χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς).

✓ Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή τέκνο, θα υποβάλλεται επιπρόσθετα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

✓ Πολυτεκνία: επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ (αρκεί η οναγραφή του αριθμού μητρώου ΑΣΠΕ και επομένως δεν θα υποβληθεί οπό τους εκπαιδευτικούς).

✓ Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις αναπληρωτών: Ημερομηνίες ανακοίνωσης ονομάτων-ΦΕΚ-δήλ. περιοχών-ανάλ. υπηρεσίας 

Νόμος 4722-2020 (για αποσπάσεις νεοδιορισθέντων)

Οδηγός νεοδιόριστων: Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση ονομάτων-Δικαιολ/κά-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός 

 Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας: “Τετραετία επανάστασης για τα σχολεία”-Ποιες οι προτεραιότητες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση