Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός 24 διακριθέντων αθλητών στις ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός 24 διακριθέντων αθλητών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ – Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως.

Διορισμός 24 διακριθέντων αθλητών

Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ: 110669/N4 /9-9-2021 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2060/Γ’/13092021, με την οποία διορίζονται είκοσι τέσσερις (24) διακριθέντες αθλητές/τριες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Η Απόφαση

ΘΕΜΑ: Διορισμός είκοσι τεσσάρων (24) διακριθέντων αθλητών/τριών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει της αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/108/6885/04-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΥΖ46ΜΤΛ6-8Δ8), ΦΕΚ 2530/Β/14-06-2021 απόφασης κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και της αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/151/23252/04-06-2021 απόφασης διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, αιτούντων διορισμό το έτος 2010, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΤΩ465ΧΘΨ-ΥΓΣ).

Διορίζουμε

τους παρακάτω διακριθέντες αθλητές/τριες, ως μόνιμους υπαλλήλους με διετή δοκιμαστική υπηρεσία, σε κενές οργανικές θέσεις, με εισαγωγικό βαθμό Δ ́ και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1, στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Διορισμός είκοσι 24 διακριθέντων αθλητών/τριών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Δείτε επίσης

60η Εγκύκλιος-Δημόσιο: Διαδικασία απαλλαγής από ράπιντ έναντι αμοιβής-ευπαθείς ομάδες-διευκολύνσεις γονέων-άδειες
ΦΕΚ: Μέτρα κορονοϊού έως 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ομάδες αυξημένου κινδύνου-νέο ΦΕΚ: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυτές

Δείτε ακόμη

Πως θα προσέρχονται εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ από 13.09-Τι ισχύει για τους μαθητές
ΦΕΚ: Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών 2021-Μέτρα covid για σχολεία-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-Φροντιστήρια-ΚΞΓ-Βιβλιοθήκες-ΓΑΚ
ΦΕΚ: Τηλεκπαίδευση 2021-22: Σε ποιους μαθητές θα παρέχεται
Σχολεία-μέτρα προστασίας-Πρωτόκολλο: 14 ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση