Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΕΠ: Σε ΦΕΚ η νέα σύνθεση-Πρόεδρος Σ. Δουκάκης-Αντιπρόεδρος Κ. Λολίτσας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΕΠ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα σύνθεση με Πρόεδρο τον Σ. Δουκάκη και Α/δρο τον Κ. Λολίτσα – ΦΕΚ ΥΟΔΔ 819/9-8-2023.  – ΦΕΚ ΥΟΔΔ 819/9-8-2023. 

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 819/9-8-2023 η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 87038/Γ4 του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη με την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων.

Ποιο είναι το νέο Δ.Σ.

Συγκροτείται το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορίζονται τα μέλη του ως ακολούθως:

 • Δουκάκης Σπυρίδωνας του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος.
 • Λολίτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
 • Μητσιάκη Μαρία του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος.
 • Σοφιανοπούλου Χρυσούλα του Γρηγορίου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.
 • Αναστασόπουλος Διονύσιος του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Εκπαιδευτικό ΠΕ02, ως μέλος.
 • Καλαθάκη Μαρία του Εμμανουήλ, Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04, ως μέλος.
 • Ζυμπίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ως μέλος.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορίζεται ο Λολίτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου.

Γ. Οι υπό στοιχεία Β1 Πρόεδρος και Β2 Αντιπρόεδρος της παρούσης ορίζονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Η θητεία των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. είναι τριετής.

Δ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.

Ποιοι αποχωρούν

Ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ απεδέχθη τις παραιτήσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των ακολούθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και συγκεκριμένα:

 • Του Αντωνίου Ιωάννη του Βασιλείου, εκπαιδευτικού, Διδάκτορος ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Προέδρου του Ι.Ε.Π.
 • Του Μπαραλή Γεωργίου του Ηλία, Ομότιμου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π.
 • Του Εμβαλωτή Αναστασίου του Χρήστου, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
 • Της Γείτονα Ζωής του Χρήστου, εκπαιδευτικού ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
 • Του Μαρίνη Νικολάου του Αναστασίου, εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
 • Της Νίκα Μαρίας του Βασιλείου, Συμβούλου Α’ του ΙΕΠ, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Δείτε το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 819/9-8-2023

Δείτε σχετικά

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ: Πρόεδρος ο Σπύρος Δουκάκης, Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Λολίτσας 

Δείτε επίσης

Το νέο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ: Πρόεδρος ο Σ. Χρυσανθόπουλος-Διευθύνουσα Σύμβουλος η Γ. Ρεμπούτσικα 

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για προϋπηρεσία: Λάθη που δεν κάνουν άλλοι υποψήφιοι δεν θα έπρεπε να τα κάνουν οι εκπαιδευτικοί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση