Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διoρισμοί Αττικής: Διαμαρτυρία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής για την κατανομή οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Διoρισμοί Αττικής: Διαμαρτυρία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στην Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατανομή των οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Διoρισμοί Αττικής

Κοινοποιούμε ακολούθως την επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλε ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στην Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας, σχετικά με την κατανομή των οργανικών κενών στην Αττική κατά τους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ζητεί από το ΥΠΑΙΘ να αντιληφθεί το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΣΜΕΑΕ Αττικής και να αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής των κενών, με τροποποιητική απόφαση.

Δείτε την Επιστολή Διαμαρτυρίας

Αθήνα, 28-12-2019
Αρ. Πρωτ. : 691
ΠΡΟΣ:
-Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κα Ν. Κεραμέως
-Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κα Σ. Ζαχαράκη
Κοινοποίηση:
-Γενική Γραμματέα ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
κα Α. Γκίκα
-Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
κ. Π. Κασσιανό
-Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
(Προϊσταμένη κα Ν. Φυτουράκη)
-Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής
κο Γ. Κόσυβα
-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΘΕΜΑ: «Έντονη διαμαρτυρία σχετικά με την κατανομή των οργανικών κενών στην Αττική για τους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ».

Αξιότιμη κύρια Υπουργέ,

Αξιότιμη κύρια Υφυπουργέ,

Με την ευκαιρία των εορτών ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή, Δημιουργική Χρονιά.

Ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία μαζί σας.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στην Αττική, αποστέλλει την παρούσα επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την κατανομή των οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για μόνιμο διορισμό στην Αττική, σύμφωνα με την ΥΑ203058/Ε4,ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019

(ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εργαζόμενους, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση και εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ και τυπικά σχολεία, ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος αποτελείται από: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγους, ΠΕ25-Σχολικούς Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ31-Ειδικούς στη Νοηματική Κωφών, καθώς καιΠΕ31-Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Κινητικότητα Τυφλών, όπως επίσης καιΕιδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01.

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο που κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις για τις οργανικές θέσεις στους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Αττική. Θεωρούμε ότι η κατανομή των 1041 πιστώσεων κατά διεύθυνση εκπαίδευσης και ειδικότητα πραγματοποιήθηκε χωρίς ορθολογικά και διαφανή κριτήρια, καθώς:

α) η κάλυψη των οργανικών κενών σε ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Αττική κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,

β) ο τρόπος κατανομής δεν έλαβε υπόψη τις επείγουσες καταγεγραμμένες  ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Αττικής και

γ) δεν λήφθηκαν υπόψη τα οργανικά κενά των 13 ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, που καλύπτουν το μεγαλύτερο στη χώρα μαθητικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής, ο αριθμός των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην Αττική ανέρχεται για όλες τις βαθμίδες σε 96 με 4036 φοιτούντες μαθητές.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό μαθητών και σχολικών μονάδων, που εξυπηρετούνται,μέχρι σήμερα, ως επί το πλείστον από αναπληρωτές εργαζόμενους.Συγκεκριμένα, στην Αττική υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ 196 μόνιμοι, καθώς και 1192 αναπληρωτές (μέχρι 29/10/2019) μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι καλύπτουν –όπως γίνεται αντιληπτό- πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Με έκπληξη, λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι στο ΦΕΚ για το μόνιμο διορισμό ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019),το ποσοστό που δόθηκε στην Αττική από τις 1041 θέσεις για όλες τις ειδικότητεςαγγίζει μόλις το 28%.

Συγκεκριμένα, η Αττική πήρε συνολικά 296 από τις 1041 θέσεις, δηλαδή 133 ΕΒΠ+163 ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, από τις οποίες 66,5% είναι η κάλυψη στο ΕΕΠ.Μάλιστα, σε πολλές ειδικότητες η κάλυψη των οργανικών κενών είναι κάτω του 50%.

Υπάρχουν βέβαια ορισμένες δυσκολίες στον υπολογισμό, αφού,όπως με λύπη διαπιστώνουμε,δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα τα συνολικά οργανικά κενάπου προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019 και από τα οποία επιλέχθηκαν -με τρόπο αδιευκρίνιστο- να καλυφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις που ανακοινωθήκαν.

Στη δική μας λογική, ένα βασικό κριτήριο κατανομής θα ήταν η συμπλήρωση μιας πλήρους διεπιστημονικής ομάδας σε κάθε σχολική μονάδα.

Παρ’ όλα αυτά σε πολλές ΣΜΕΑΕ της Αττικής βλέπουμε να υπάρχουν διπλές και τρίπλες θέσεις σε κάποιες ειδικότητες, ενώ σε άλλες σχολικές μονάδες να λείπουν εντελώς κάποιες ειδικότητες.

Επιπλέον, υπάρχουν κραυγαλέες αδικίες εις βάρος σχολικών μονάδων που μένουν χωρίς βασικές ειδικότητες, για τις οποίες είμαστε σε θέση να δώσουμε αναλυτική ενημέρωση, εφόσον μας ζητηθεί.

Όσον αφορά τα 13 ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικήςπου καλύπτουν το μεγαλύτερο στη χώρα μαθητικό πληθυσμό, οι οργανικά υπηρετούντες μόνιμοι είναι μόνο 34 και τα δηλωμένα λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ ανέρχονται σε 211.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αποκλεισμός των ΚΕΣΥ από την κατανομή των διορισμών της Ειδικής Εκπαίδευσης, δημιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήματα και οδηγεί σε μαρασμό έναν κρατικό εκπαιδευτικό θεσμό που παρέχει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις οικογένειές τους και στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Αγαπητή κύρια Υπουργέ,
Αγαπητή κύρια Υφυπουργέ,

Αντιλαμβανόμαστε ότι στην κατανομή των οργανικών κενών ελήφθη υπόψη η κάλυψη θέσεων σε ΣΜΕΑΕ της περιφέρειας, λογική που δεν μας βρίσκει αντίθετους.

Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό μένει ακάλυπτη η Αττική, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα να διαθέτει τεράστιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, που απευθύνονται και εξυπηρετούν πολύ μεγάλους αριθμούς μαθητών και τις οικογένειές τους.

Σας ζητάμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να αντιληφθείτε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΣΜΕΑΕ Αττικής και να αναθεωρήσετε τον τρόπο κατανομής των κενών, με τροποποιητική απόφαση.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.ΤΡΑΓΑΚΗ   Μ.ΚΟΠΑΝΑΚΗ

Δείτε σχετικά

Κενά Αττικής: Χαρτογράφηση οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για διορισμό | Πίνακες
Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ξεκίνησε η διαδικασία – 23/12/2019 έως 7/1/2020
Διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη διαδικασία της Πρόσκλησης – Α Μέρος
Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δεύτερο μέρος Ερωτήσεων και Απαντήσεων
ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Πίνακας θέσεων
Δείτε τα Οργανικά κενά διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μόνιμο Διορισμό

Πριν φύγετε

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 21-12-2019: Aπό τους παλιούς Πίνακες όλων των ΠΔΕ
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
Προκηρύξεις Γενικής: Για ΦΕΚ –Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση