Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Επιστολή ΠΣΑΠ-Πίνακες κατανομής θέσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση: Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών (ΠΣΑΠ)-Πίνακες για την κατανομή των 10.500 θέσεων.

Διορισμοί εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Επιστολή απέστειλε στον Πρωθυπουργό της χώρας και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών (ΠΣΑΠ), αναφορικά με τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος επισημαίνει πως

η κατανομή των θέσεων θα πρέπει να βασιστεί στις πραγματικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στις προσλήψεις αναπληρωτών και όχι στις υπάρχουσες οργανικές ανάγκες καθώς αυτές δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα σε πολλές ειδικότητες.

Στην επιστολή παρατίθενται Πίνακες για την κατανομή των 10500 διορισμών
  • Με την αναλογία που προκύπτει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες από τις προσλήψεις αναπληρωτών της τελευταίας σχολικής χρονιάς.
  • Με την αναλογία που αφορά στους Πληροφορικούς.
Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΑΠ
  • 500 πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, από το σύνολο των 10500 που θα πρέπει να διορισθούν στη Γενική Εκπαίδευση.
  • Κρίνεται απαραίτητη η σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων για κάθε ειδικότητα.

_____________

Δείτε αναλυτικά την επιστολή
Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών (ΠΣΑΠ)

Αρ. Πρωτ. 23

Αθήνα, 28/05/2021

Θέμα: “Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση”
Εκπαιδευτική Πολιτική και Πληροφορική

Αναμφισβήτητα, η Πληροφορική, δεν είναι μόνο ένα μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, είναι πλέον μέρος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε,

ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Νομπελίστα συμβούλου του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής πρέπει να εξελίσσεται με την τεχνολογία και να αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος σπουδών και όχι απλώς ένα βοηθητικό περιθωριοποιημένο μάθημα, ούτε και το γεγονός ότι το θέμα της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, που διατυπώνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη στις οποίες τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, για το έτος 2020 είναι η ψηφιακή εκπαίδευση και οι ψηφιακές ικανότητες1.

Στο σημείο αυτό,

δεν θα μπορούσε να μην γίνει και αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) που στοχεύει στην προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή με αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη2.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μία από τις δύο στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου είναι η ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός,

όπως δηλώνεται, απαιτούνται τόσο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες από μικρή ηλικία (ψηφιακός γραμματισμός, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, εκπαίδευση στην πληροφορική, καλή γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη) και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που παράγουν περισσότερους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα και διασφαλίζουν επίσης ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας εκπροσωπούνται ισότιμα στις ψηφιακές σπουδές και στην απασχόληση2.

Όπως τονίζεται στο κείμενο του σχεδίου

οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να καταστούν μέρος των βασικών μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν όλοι ώστε να μπορούν να επιτύχουν προσωπική εξέλιξη, να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες, να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και να ασκούν βασικά δικαιώματα.

Ο ψηφιακός γραμματισμός

έχει καταστεί αναγκαίος στην καθημερινή ζωή. Η ορθή κατανόηση των ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ζωτικής σημασίας για την περιήγηση σε έναν κόσμο που κατακλύζεται ολοένα και περισσότερο από αλγόριθμους.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει πιο ενεργά τους εκπαιδευόμενους

να αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν, να φιλτράρουν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες και η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία είναι αυτή που παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ορθή αντίληψη του ψηφιακού κόσμου3.

Μάλιστα,

έχει τεθεί και ως στόχος της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών που υστερούν σε γνώσεις χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών σε κάτω του 15 % έως το 20302!!!

_____________

 Διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση

Κι ενώ όλα αυτά εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία, οι Πληροφορικοί παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό άρθρα, αλλά και απλές αναρτήσεις στα social media, από συλλόγους, σωματεία, αιρετούς, συναδέλφους κ.α. που αφορούν το καίριο στην εκπαιδευτική κοινότητα θέμα της κατανομής των 10500 θέσεων για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς στην Γενική Αγωγή.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών

θεωρούμε ότι η κατανομή θα πρέπει να βασιστεί στις πραγματικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στις προσλήψεις αναπληρωτών καθώς οι υπάρχουσες οργανικές ανάγκες διαστρεβλώνουν για πολλές ειδικότητες, όπως και για μας (110 ή 67 στην βθμια και 28 στην αθμια), την πραγματικότητα.

Τι λένε, λοιπόν, οι αριθμοί;

Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εκτός ΕΕΠ και ΕΒΠ) την σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν 44.097. Εξ αυτών οι 9.312 απασχολήθηκαν στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση (χωρίς Covid, ΔΥΕΠ, ΤΥ κ.α.)και οι 12.526 στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία (Δάσκαλοι και Ειδικότητες) καθώς και 4068 στην Προσχολική στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για τη δίκαιη κατανομή των 10500 διορισμών

η αναλογία που προκύπτει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες από τις προσλήψεις αναπληρωτών της τελευταίας σχολικής χρονιάς είναι η ακόλουθη:

Βαθμίδα Προσλήψεις Γενικής

Αγωγής

Αναλογία στους Διορισμούς
Δευτεροβάθμια 9312 (36%) 3780
Πρωτοβάθμια (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Ειδικότητες) 16594 (64%) 6720
Σύνολο 25906 10500

 

Όσον αφορά την αναλογία που αφορά τους Πληροφορικούς:
Βαθμίδα Προσλήψεις Αναπληρωτ

2020-2021

Ποσοστό Αναλογία Διορισμού
Δευτεροβάθμια 891 5,78% 219
Πρωτοβάθμια 723 4,36% 293
Σύνολα 1614 512

 

Με δεδομένες τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής,

μιας και ένα σχολείο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτούς πόσο μάλλον στην ψηφιακή εποχή και εν μέσω της πανδημίας που εμφανίστηκε και της ανάγκης αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρούμε ότι ο αριθμός που θα πρέπει να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στην κατανομή των 10500 διορισμών στην γενική εκπαίδευση θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον το 500.

_____________

Οι Προτάσεις μας
  1. Διορισμοί τουλάχιστον 500 εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το σύνολο των 10500 που θα δοθούν στη Γενική Εκπαίδευση.
  2. Σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων για κάθε ειδικότητα.
  3. Επαναφορά μείωσης ωραρίου 3 ωρών για τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματοποίηση ανάλογης μείωσης και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  4. Ανάθεση των Θεματικών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που άπτονται του Κύκλου Δεξιοτήτων της Τεχνολογίας και Επιστήμης σε Πληροφορικούς ΠΕ86.

Με εκτίμηση,

για το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Π.

_____________

Παραπομπές:

1:Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης- https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el?fbclid=IwAR35VMCep7BISkBQ-8Ih-ueh9eg1dpoApBdt2w8ujlWr_SP0rDrN7JUtHX4

2:Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el?fbclid=IwAR371iwcGHXQkAFPqjWv9R9jIFNWSC-uG4PiVTtC8qxh_oX5ltUIStIV9vM

3: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών  –https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0624&from=EN&fbclid=IwAR2dtWYkxgJzR5D475Wbx3f2GCAcq3tf_s5yxkYrQC15ryK-z1Hl9bX9yuY

Δείτε επίσης

Ανακατανομή οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής στην περιοχή Πιερίας και Πέλλας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021: Ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή
Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας-Μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό Νεκτάριου Κορδή
ΠΑΣΑΔ: 10500 μόνιμοι διορισμοί το 2021 δεν είναι υπερβολή και πολυτέλεια-9945 κενά Α/θμια-5760 Β/θμια
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση