Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί: Η Τροπολογία με τα θέματα Επιλογής για διορισμούς στην Ε.Α.Ε. που ψηφίζεται σήμερα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ρεπορτάζ especial.gr

Η Τροπολογία με τα θέματα Επιλογής για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(Ε.Α.Ε.), η οποία ψηφίζεται σήμερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών περιέχει:

  • Tην εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας να καθορίσει με Απόφασή του τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία θα μοριοδοτούνται για την επιλογή εκπαιδευτικών των κατηγοριών Τ.Ε. και Δ.Ε. της Ε.Α.Ε., καθώς και τη μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών. Τα προσόντα που πιστοποιούν εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία(π.χ. 50 μήνες προϋπηρεσία), μοριοδοτούνται κανονικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.
  • Tην μοριοδότηση προσόντων τα οποία σχετίζονται με την Ε.Α.Ε. ανεξαρτήτως του αν αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού ή κριτήριο ένταξης στον Επικουρικό Πίνακα των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
  • Tην εξαίρεση του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών από την ενιαία κατάταξη των αποφοίτων πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία με τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. που διαθέτουν την επάρκεια αυτή, καθώς για τον κλάδο αυτό του Ε.Ε.Π. η Παιδαγωγική Επάρκεια αποτελούσε και προ του 4589/2019 τυπικό προσόν διορισμού, τόσο για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων όσο και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.(παρ.6, άρθρο2, ν. 3194/2003).
  • Για τους κλάδους ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων και ΠΕ23 Ψυχολόγων, για τους οποίους το τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο είναι αμιγώς πτυχίο Πανεπιστημίου και επιπρόσθετα για τους τελευταίους υφίσταται ήδη πρόταξη εντός του κλάδου με την εξειδίκευση στη σχολική Ψυχολογία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην αιφνιδιαστούν από την άμεση έναρξη ισχύος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 54, του ν.4589/2019.

Δείτε επίσης:

Αρχές Απριλίου η Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. – Ψηφίζεται Τροπολογία για διασφάλιση της 50μηνης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. και Ψυχολόγων(ΠΕ23)

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση